Ondersteuningsgroep ADHD voor familie en naasten

Ondersteuningsgroep ADHD voor familie en naasten

pdf

illustratie-adhd-200px.png

De ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en direct betrokkenen van volwassenen waarbij de diagnose ADHD is gesteld. Het is een cursus die ondersteuning biedt door het verstrekken van informatie en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Doel van de cursus

In de cursus kan je samen met anderen:

  • jouw kennis over ADHD vergroten
  • op meerdere manieren leren ermee om te gaan
  • praktische tips en steun krijgen
  • leren wat nodig is om je staande te houden

Inhoud van de cursus

Er zijn 10 bijeenkomsten van twee uur met een terugkombijeenkomst. Je krijgt informatie over ADHD en de behandelmogelijkheden. Je wisselt onderling ervaringen uit en krijgt tips. Er wordt gewerkt met een cursusboek met informatie en huiswerkopdrachten. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • hoe kan je omgaan met chaotisch gedrag?
  • waar liggen jouw grenzen en hoe stel je die?
  • hoe kan je tot niets leidende ruzies voorkomen?
  • hoe voorkom je dat je zelf uitgeput raakt?

Praktische informatie

Deze cursus wordt (nog) niet op iedere vestiging van PsyQ aangeboden.
Informeer bij de behandelaar van jouw partner of familielid of het mogelijk is om je aan te melden voor de cursus. Voorafgaand aan de start van de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek krijg je nadere informatie en wordt gekeken of de cursus aansluit bij uw behoefte.