Actueel

Componence Asset List

21 maart 2023

200x200_topggz_logo_2023.png

De afdelingen in Den Haag mogen het keurmerk weer voor vier jaar voeren.

Op 16 maart jl. is het TOPGGz-keurmerk voor zowel PsyQ Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen (PsyQ ADHD) als PsyQ EDIT verlengd. De afdelingen hebben aangetoond dat ze zeer gespecialiseerde cliëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en het delen van nieuw opgedane kennis.

Sandra Kooij, bijzonder hoogleraar en psychiater op de afdeling PsyQ ADHD bij volwassenen en ouderen, vertelt trots: 'We zijn heel blij dat het TOPGGz keurmerk opnieuw is toegekend voor de komende 4 jaar! De Afdeling en het Kenniscentrum hebben aangetoond dat innovatie door wetenschappelijk onderzoek, scholing en verbetering van de cliëntenzorg nog altijd deze TOPGGz-erkenning verdienen. Zo hebben we ons onder andere bezig gehouden met de behandeling van slaapstoornissen bij ADHD, waarmee de ernst van de ADHD afneemt en aandacht voor de samenhang tussen hormonale stemmingswisselingen bij vrouwen met ADHD en cardiale klachten, resulterend in de oprichting op 8 maart j.l. van het landelijke Hoofd Hart Hormonen (H3) netwerk, in samenwerking met cardioloog Janneke Wittekoek en gynaecoloog Dorenda van Dijken.'

'Wij zien het als onze missie te helpen voorkomen dat jonge mensen langdurig vastlopen in mentale problemen'

Ook David van den Berg, klinisch psycholoog van de afdeling PsyQ EDIT, is trots: 'Zorg, onderzoek en innovatie gaat bij ons van nature hand in hand doordat EDIT voort is gekomen uit een wetenschappelijk project. Wij zien het als onze missie te helpen voorkomen dat jonge mensen langdurig vastlopen in mentale problemen. Een belangrijke innovatie op dit gebied is de Patroonintake die momenteel op verschillende plekken binnen PsyQ/Parnassia Groep wordt gebruikt. Met deze blended, herstelgerichte en transdiagnostische intake dragen we bij aan effectievere en efficiëntere zorg voor mensen met complexere mentale problemen.'

Ambities komende jaren

Zowel de afdeling ADHD als EDIT hebben veel ambities met het keurmerk de komende jaren. Onder andere op het gebied van onderzoek. Zo start bij PsyQ ADHD bij volwassenen en ouderen bijvoorbeeld een groot internationaal onderzoek naar de ervaringen en gezondheid van vrouwen met ADHD, maar bijvoorbeeld ook een onderzoek naar behandeling van premenstruele, postnatale en perimenopauzale depressie bij vrouwen met ADHD. Het H3-netwerk zal uitgebreid worden met vrouwen met andere psychische klachten als het aantal professionals in het netwerk groeit.

PsyQ EDIT zal zich de komende jaren focussen op het ontwikkelen van beloftevolle transdiagnostische en gecontextualiseerde prognostische modellen. Kortom, beter kunnen gaan voorspellen welke jongeren langdurig vast gaan lopen in mentale problemen, ongeacht welk type problemen. Daarin nemen we ook mee hoe de sociaal-maatschappelijke omgeving van deze jongeren de mentale problemen mede veroorzaakt en/of in standhoudt. Daarbij combineren wij bijvoorbeeld onze eigen EDIT data met die van de ELAN-GGDH dataset (extramuraal LUMC Academisch Netwerk – Gezond en Gelukkig Den Haag).

PsyQ ADHD en PsyQ EDIT

De Afdeling en het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen (18+) en ouderen (55+) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van cliënten met ADHD in combinatie met andere psychiatrische aandoeningen (zoals verschillende slaapstoornissen, gezondheidsklachten, obesitas en eetbuien, trauma, angst, depressie, hormonale stemmingswisselingen gedurende de levensloop, en cardiale klachten bij vrouwen met ADHD, bipolaire stoornis, ADHD bij 55+) en ernstige sociale problemen (zoals schulden, relatie-, werk-, opvoedings- of huisvestingsproblemen). 

De TOPGGz-afdeling PsyQ Early Detection and Intervention Team (EDIT) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen van 18 tot en met 35 jaar die in behandeling zijn voor psychische klachten en daarnaast last hebben van bijzondere ervaringen. PsyQ EDIT helpt deze jongeren beter om te gaan met deze bijzondere ervaringen, waardoor ze er minder hinder van ervaren. Op die manier voorkomen we ook dat deze ervaringen verergeren en het leven gaan overheersen. We doen dat onder andere door het gezamenlijk begrijpen van de ervaringen middels cognitieve gedragstherapie.

Strenge criteria TOPGGz

TOPGGz-afdelingen bieden uitkomst voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg. Aan toekenning van het TOPGGz-keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op 16 strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve cliëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. 

Meer informatie

Op de website van stichting TOPGGz is meer informatie over resultaten en effecten, onderzoek en kennisverspreiding van de afdelingen te vinden.