Arnhem

Google Street View

Over ons

Bij PsyQ Arnhem begrijpen we dat ieder mens uniek is. Dit betekent ook dat ieder mens unieke wensen heeft in de behandeling. Wij doen ons best om hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Dit betekent dat we rekening houden met uw omstandigheden, persoonlijkheid en klachten.

Privacy

Binnen de behandeling vinden we het belangrijk om te zorgen voor een veilige sfeer, waarin u er zeker van kan zijn dat er geluisterd wordt. Uiteraard betekent dit ook dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft. Op die manier garanderen we uw privacy.


Onze expertise

Onze werkwijze is evidence based. Dit betekent dat de diagnostiek en verschillende behandelvormen een wetenschappelijk aantoonbaar effect hebben. We werken samen in een team met een psychiater, klinisch psychologen, psychotherapeuten en (GZ-)psychologen. Door deze diversiteit hebben we veel kennis in huis en kunnen we op verschillende manieren uw problematiek behandelen. Hierdoor is de kans groot dat de aanpak die bij u past bij ons aanwezig is. Uiteraard heeft u volledige inspraak in uw behandeling en vinden we uw mening belangrijk. Daarom vragen we regelmatig naar feedback en proberen we dit ook in de verdere behandeling te verwerken.

Individuele en groepsbehandelingen

Naast individuele behandelingen zijn ook groepsbehandelingen bij ons mogelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld groepen gericht op ADHD, groepen gericht op het omgaan met emoties (emotieregulatietraining) en voor mensen met eetproblematiek. Bent u geïnteresseerd in groepsbehandeling, dan kunt u dit bij uw behandelaar aangeven. Gezamenlijk wordt dan gekeken of er een groep is die bij u past.

Groepen 2018

Doorlopende groepen
ADHD -Introductiegroep (psycho-educatie)

ADHD Vaardigheden groep (planning en organisatie)

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Ofwel aandachtgerichte cognitieve therapie is een training ontwikkeld voor het voorkomen van nieuwe depressies bij mensen met recidiverende depressies.

Psychomotorische groepen

Grenzengroep (leren voelen aan aangeven van grenzen)

Loopgroep (voor patiënten met depressieve klachten)

SFT groep

Schema Focused Therapie (SFT) groep. Deze psychotherapie groep is bedoeld voor patiënten die met name cluster B persoonlijkheidsproblematiek (borderline, histerionisch) hebben. In deze groep leren zij (gedrags)patronen waar ze in vast gelopen zijn te veranderen. De groep is een half jaar wekelijks, 2 uur. Deze groep start elke 3 maanden. Exclusie: teveel emotieregulatieproblematiek (dan eerst VERS), te narcistisch, te kwetsbaar (bv psychotisch ontregelen), teveel verslavingsproblematiek, ASS, of teveel crises.

AFT groep

De Affect Fobie Therapiegroep (AFT) is een psychodynamische psychotherapeutische behandelgroep voor cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek (o.a. vermijdende en obsessief compulsieve pers. stoornissen.) Het doel van de AFT-groep is dat cliënten hun gevoelens leren ervaren, daar woorden aan leren geven en hun behoeften, gevoelens en grenzen in verbinding met andere groepsleden gaan uiten. De groep is een half jaar wekelijks, 1,5 uur. Contra-indicatie: andere psychische problemen die eerst behandeling behoeven, een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur en ASS-problematiek.

KOPP-groep

In 2018 start de groep ‘Hoe gaat het met de kinderen’?, een groep voor ouders die in behandeling zijn bij PsyQ en, zo mogelijk, hun partners. Het doel van de groep is dat deelnemers zich bewust worden van de gevolgen van psychische problemen op het ouderschap en hun kinderen, waardoor ze de gevolgen voor hun kinderen kunnen voorkomen en/of compenseren en er ruimte komt voor handelingsalternatieven. Thema’s die behandeld worden, zijn onder andere ‘goed genoeg’ ouderschap, positieve interactie, grenzen en geweldloos verzet. Bij de laatste bijeenkomst wordt het sociaal netwerk van cliënten betrokken.

Traumagroep

Het betreft een groepsgerichte stabilisatie- en vaardigheidmodule (12 weken) met aansluitend individuele traumabehandeling en regulatiesessies (10 weken) voor mensen met een (complexe) posttraumatische stresstoornis. De groep bestaat uit psychoeducatie, het herkennen en reguleren van eigen lichaamssignalen, veiligheid en persoonlijke grenzen. Na afronding van deze module wordt gestart met individuele traumabehandeling d.m.v. EMDR en/ of imaginaire exposure.

VERS-training

Dit is een vaardigheidstraining, ontworpen voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis en daarop gelijkende problemen (het moeilijk kunnen reguleren van emoties) met als doel om emoties en impulsen beter te leren herkennen, hanteren en beheersen.

SOLK groep

Voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) biedt PsyQ Arnhem vanaf voorjaar 2018 ambulante (groeps)behandeling aan. U kunt hierbij denken aan patiënten met onder andere chronische pijn, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, prikkelbare darmsyndroom en andere SOLK. De behandeling bestaat uit 17 bijeenkomsten en gaat uit van de visie dat de lichamelijke klachten langer in stand blijven door de biologische, psychologische en sociale gevolgen van de klachten. Het doel van de behandeling is verbetering van functioneren en afname van de lichamelijke klacht. Exclusiecriteria: patiënt is nog bezig met medisch onderzoek of verwikkeld in een juridische procedure.

Een aantal experts

Anne Roovers Anne Roovers is als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyQ Arnhem. Zij werkt zowel in de Basis GGZ... Lees verder
Medewerkers PsyQ Arnhem Ivonne de Vries Ivonne de Vries is als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyQ Arnhem. Zij werkt zowel in de Basis GGZ... Lees verder
Medewerkers PsyQ Arnhem Marjolein Hannink Marjolein Hannink is sinds 2008 werkzaam als psycholoog en heeft in 2011 haar opleiding tot... Lees verder

Adres

Adres

Velperweg 35
6824 BE Arnhem
026 352 89 00
026 352 89 09

Wachttijden

10 weken
10 weken
4 weken
6 weken
10 weken
10 weken
12 weken
10 weken
12 weken
12 weken
10 weken
10 weken
4 weken
10 weken

Afspraak afzeggen?

Wilt u ons uiterlijk 24 uur van tevoren op de hoogte stellen via telefoonnummer 026 352 89 00 of per mail. Als u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij het wegblijftarief in rekening.