standaard paginakop vestigingen

Adres

Adres

Het Rietveld (derde etage) 55D
7321 CT Apeldoorn
055 527 63 30
055 527 63 99

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Afspraak afzeggen?

Neem uiterlijk 24 uur van tevoren contact met ons op om wegblijftarief te voorkomen.

Bel ons Mail ons

Apeldoorn

Wat wij bieden

Wij bieden bewezen effectieve behandelingen aan voor de meest voorkomende psychische klachten bij volwassenen (vanaf 18 jaar)

Ieder mens is anders. Daarom hechten de behandelaren van PsyQ Apeldoorn er groot belang aan om jouw gevoelens te begrijpen en de behandeling af te stemmen op jouw persoonlijke omstandigheden. Jouw hulpvraag is voor ons leidend.

Onze vestiging is vooruitstrevend en heeft als doel om nog beter aan te sluiten bij jouw wensen en mee te gaan met de tijd en de ontwikkelingen in onze samenleving. Onze behandelingen vinden op locatie plaats. Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van beveiligd beeldbellen en de nieuwste technologieën op het gebied van e-health om jouw behandeling nog persoonlijker en toegankelijker te maken.

Onze werkwijze

Om je bij ons aan te melden is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Deze verwijsbrief wordt gescreend op je klachten en of deze passend zijn voor het hulpaanbod van PsyQ Apeldoorn. Wanneer wij inschatten jou een goed behandelaanbod te kunnen doen, word je uitgenodigd voor een intakegesprek bij een (GZ-)psycholoog en bij de meeste zorgprogramma’s heb je ook een gesprek met onze psychiater om je problematiek goed in beeld te krijgen. De verzamelde gegevens worden besproken in ons multi-disciplinair overleg, waarna een adviesgesprek met jou plaatsvindt. Hierin koppelen we aan je terug of PsyQ Apeldoorn jou een passend behandelaanbod kan bieden. Als dit niet zo is, wat een enkele keer voorkomt, dan verwijzen we jou terug naar je huisarts met een advies welke instelling beter aansluit bij jouw hulpvraag en klachten.

Als je bij ons in behandeling komt maken we samen met jou een persoonlijk behandelplan om effectief je klachten te lijf te gaan.
We evalueren regelmatig de behandeldoelen, ook aan de hand van vragenlijsten, om er zeker van te zijn dat de geboden behandeling nog bij je past. Eventueel passen we deze tussentijds aan.


Medicatie

Ter ondersteuning van een behandeling wordt soms medicatie geadviseerd. Welke medicatie we adviseren is afhankelijk van jouw problemen en/of symptomen. Hiervoor zal een eerste medicatieconsult bij de psychiater afgesproken worden die met jou bespreekt of, en zo ja welke medicatie voor jou geschikt en ondersteunend kan zijn. Daarbij krijgt je uitleg over de wijze van gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Privacy

We zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waarin je je vrij voelt om te praten over jouw klachten en waarin je er zeker van kunt zijn dat er naar je geluisterd wordt. We garanderen maximale discretie en houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PsyQ Apeldoorn bestaat uit een multi-disciplinair team waarin vanuit verschillende disciplines wordt meegedacht over jouw problematiek.

Kwaliteit

De kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen die wij toepassen zijn evidence based. Dit betekent dat zowel de diagnostiek als de effectiviteit van de verschillende behandelvormen wetenschappelijk bewezen is. Ons team bestaat uit een psychiater, GZ-psychologen, basispsychologen, een klinisch psycholoog, een psychomotorisch therapeut en psychiatrisch verpleegkundigen. Door deze diversiteit hebben we veel kennis in huis en kunnen we op verschillende manieren jouw problematiek behandelen. Uiteraard heb je volledige inspraak in je behandeling en vinden we jouw mening hierin belangrijk.

Vergoeding van uw behandeling

Doorgaans vergoeden bijna alle zorgverzekeringen uw behandeling vanuit de basisverzekering, behoudens het eigen risico. Maar vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Wil je weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met je zorgverzekeraar.

Wachttijden

Helaas is er meestal sprake van een wachttijd voordat wij je voor een intake kunnen uitnodigen. Ook na de intakeprocedure kan er sprake van een wachttijd voordat je bij ons met de behandeling kunt starten. We doen er echter alles aan om dit tot een minimum te beperken.

Klachten

We vragen je geregeld wat je vindt van de kwaliteit van de behandeling en je behandelaar. Wij leren van je feedback. Heb je desondanks klachten of opmerkingen over je behandeling of over de gang van zaken binnen PsyQ Apeldoorn, schroom dan niet je behandelaar hiervan op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de teamleider, te bereiken via ons secretariaat.

Wachttijden

Aanmelding Uitleg
Behandeling Uitleg

AanmeldingSluiten

De wachttijd tot aanmelding is het gemiddeld aantal weken wachten tussen de ontvangst van de aanmelding en het intakegesprek op de vestiging.

Zie je n.v.t. staan? Dit betekent niet dat er geen wachttijd is. Alle wachttijden zijn gemiddelden en kunnen voor jou persoonlijk dus anders zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wil je weten wat je persoonlijke wachttijd is? Neem contact op met de vestiging, de gegevens staan bovenaan de pagina.

BehandelingSluiten

De wachttijd tot behandeling is het gemiddeld aantal weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot de start van je behandeling. Wij streven ernaar de start van je behandeling te laten aansluiten op de intake.

Zie je n.v.t. staan? Dit betekent niet dat er geen wachttijd is. Alle wachttijden zijn gemiddelden en kunnen voor jou persoonlijk dus anders zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wil je weten wat je persoonlijke wachttijd is? Neem contact op met de vestiging, de gegevens staan bovenaan de pagina.

20 weken
20 weken
20 weken
20 weken
20 weken
20 weken
20 weken
20 weken
24 weken
30 weken
24 weken
30 weken

Werken en leren bij PsyQ

Werken en leren bij PsyQ

We zorgen niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor jou! 

Blok - voor verwijzers - locatie

Informatie voor verwijzers

Lees alle informatie over het verwijzen van een cliënt, ons zorgaanbod per vestiging, crisissituatie, consultatie en second opinion en ons trainingsaanbod voor verwijzers.