Componence Asset List

Koen Schruers

Koen+Schruers.jpg

Koen Schruers is hoofddocent aan de Universiteit Maastricht (UM). Hij is tevens als psychiater en manager zorg verantwoordelijk voor de behandeling van angst en psychotrauma binnen PsyQ Heerlen en Maastricht.

Hij is hoofd van het Academisch Angstcentrum, een al meer dan 35-jarig bestaande samenwerking tussen de UM en Mondriaan. Tevens is hij executive director van de European Postgraduate Master opleiding in Affective Neuroscience.

Als medisch specialist heeft Koen Schruers 18 jaar ervaring in diagnostiek en behandeling van ernstige en complexe angst- en dwangstoornissen. Aangeboden behandelingen bestaan uit intensieve vormen van gedragstherapie, farmacotherapie (met inbegrip van augmentatiestrategieen) en diepe hersenstimulatie.
In het Maastrichts DBS team voor Obsessieve Compulsieve Stoornissen bestaat zijn rol uit diagnostiek en indicatiestelling, evenals het integreren van de DBS in het geheel van de behandeling van de patienten (gedragstherapie, farmacotherapie) en het plannen van de vervolgbehandeling in overleg met de verwijzende arts.

Als onderzoeker gaat zijn interesse vooral uit naar de onderliggende mechanismen van affectieve stoornissen, zoals angst- en dwangstoornissen, en het ontwikkelen en het behandelen daarvan.
Hij was als psychiater betrokken bij het onderzoek naar de effectiviteit van diepe hersenstimulatie bij de behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Koen Schruers is auteur van meer dan 80 wetenschappelijke internationale (peer reviewed) publicaties.
Hij is lid van de Society for Neuroscience en Fellow van het European College for Neuropsychopharmacology (ECNP).