PsyQ vacatures

Componence Asset List

1 OPLEIDINGSPLAATS KLINISCH PSYCHOLOOG IRISZORG en
2 OPLEIDINGSPLAATSEN KLINISCH PSYCHOLOOG in
Samenwerking IRISZORG en PsyQ Arnhem (Lentis)

Per januari 2024 komen er drie GIOS opleidingsplekken beschikbaar.
Een GIOS plek is helemaal binnen Iriszorg vormgegeven en twee plekken zijn gecombineerd met PsyQ Arnhem (onderdeel van Lentis) vormgegeven. Het betreft een opleidingsaanstelling voor 32 uur per week.

 1. Voor de interne Iriszorgroute geldt dat het praktijkdeel gedurende 4 jaar op meerdere afdelingen binnen IrisZorg zal plaatsvinden. Op elke afdeling werk je in principe een jaar. Een klinische afdeling, een FACT afdeling en een Ambulante afdeling maken deel uit van de route binnen Iriszorg. Een deel van de opleiding is gericht op volwassenen en een deel op jeugd. Ook het praktijkonderzoek en de management opdracht voer je uit binnen Iriszorg. Je wordt aangenomen door Iriszorg in opleiding.
 2. De route voor de gecombineerde plek Iriszorg houdt in dat je anderhalf jaar bij Iriszorg werkt bij de start van je opleiding en vervolgens anderhalf jaar bij PsyQ Arnhem werkt als GIOS. Je laatste jaar van de opleiding werk je weer bij Iriszorg.
  Je praktijk onderzoek en de management opdracht zul je bij Iriszorg uitvoeren gedurende de gehele doorlooptijd van je opleiding. Je wordt aangenomen door Iriszorg in opleiding.
 3. De route voor de gecombineerde plek PsyQ Arnhem houdt in dat je anderhalf jaar bij PsyQ Arnhem werkt bij de start en anderhalf jaar bij Iriszorg. Je laatste jaar van de opleiding werk je weer bij PsyQ Arnhem. Je wordt aangenomen door PsyQ Arnhem in opleiding.

Het cursorische deel van interne Iriszorgroute en gecombineerde Iriszorg plek wordt gevolgd bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) in Nijmegen.
Het cursorische deel van PsyQ Arnhem route wordt gevolgd bij RINO Utrecht.

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het BIG-register voor klinisch psychologen en voor psychotherapeuten http://www.big-register.nl/ worden aangevraagd.

Wij zoeken een stevige, enthousiaste GZ psycholoog met de ambitie om zich verder te ontwikkelen in alle 4 de aspecten van de functie van klinisch psycholoog. Je bent een pro-actieve, flexibele, betrouwbare, loyale, hard werkende en stressbestendige collega met relativeringsvermogen.
Referenties inwinnen maakt onderdeel uit van de procedure. Er wordt gevraagd om tenminste twee referenties op te geven.

Werkveld van de klinisch psycholoog:
Een klinisch psycholoog werkt met complexe psychische problematiek en past diagnostische methoden toe op een specialistisch niveau. Hij/zij is vertrouwd met het doen van wetenschappelijk onderzoek, geeft leiding, begeleidt en superviseert (aankomende) professionals en draagt bij aan zorginnovatie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorische programma bestaat uit een vierjarig programma met de onderdelen diagnostiek incl. indicatiestelling, behandeling incl. psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek & innovatie en management.

De onderzoeks- en de managementopdracht wordt vanuit de eerste plek ingevuld. De onderdelen behandeling en diagnostiek wordt deels uitgewisseld naar de andere instelling.

Iriszorg en PSYQ Arnhem (Lentis) werken samen in deze opleidingsroute's in het kader van breed opleiden voor het veld.

Iriszorg:
Werken bij IrisZorg
IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. Vanuit integrale verslavingsbehandeling en maatschappelijke begeleiding, verslavingsreclassering of preventie ondersteunen wij cliënten naar herstel. We werken vanuit de waarden: betrokken, eigen regie, we doen wat we zeggen en we spreken elkaar aan. Kortom een kleurrijke organisatie.
Iriszorg heeft multidisciplinaire teams waar samen werken voor de beste aanpak en eigen regie voeren voorop staat. We behandelen cliënten met complexe problematiek die veel comorbiditeit bezitten naast hun verslaving. Het zijn mooie uitdagende puzzels die je alleen samen met anderen kunt aanpakken. Er wordt gewerkt met de CRA methodiek als basis tav aanpakken gebruik. Er werken veel psychologen, (verslavings)artsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten en er wordt behandeld via groepstherapieën en individuele therapieën. Minddistrict heeft een belangrijke rol in de behandelingen van cliënten. Specialistische diagnostiek vormt een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Naast verslavingsproblematiek zien we alle problematieken wel passeren zoals angst, depressie, ADHD, ASS, persoonlijkheidsproblematiek enz.

Je past bij ons als je

 • zelf kleur geeft aan jouw werk
 • gelooft in de kracht van elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden
 • eigenaarschap neemt over jouw vakmanschap
 • staat achter het toewerken naar een rookvrije organisatie

Wat bieden wij?
Een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau integrale zorg wordt geboden.
Ruimte in je werk voor groei als professional in een organisatie die ertoe doet.
Je opleidingsplek op verschillende locaties binnen het werkgebied van IrisZorg met onder andere een klinische plek.

Wij hebben de ambitie eenieder die zijn opleiding afrondt een baan aan te bieden die qua inhoud, locatie/plaats en setting passend is. Voor meer info over Iriszorg: Zie www.iriszorg.nl

PsyQ Arnhem (Lentis)

PsyQ Arnhem is een samenwerkingsverband van een drietal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

Centraal in de visie en werkwijze van PsyQ Arnhem staan patiëntenparticipatie, Evidence Based werken, effectmeting en een continue ontwikkeling van de professional. We werken in multidisciplinair verband en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door professionals.

Onze locatie in Arnhem heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.

De opleidingsplaats:
Je doorloopt de KP-opleiding binnen de ambulante poli PsyQ Arnhem. Je behandelt in een multidisciplinair team, met psychologen (Klinisch/ Gz en Piog), psychiaters, GGZ-agoog, vaktherapeut PMT en vaktherapeut Drama.
Je behandelt individueel, in groepen en systemisch.

Zie: www.lentis.nl of www.psyq.nl

We zoeken BIG geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die:
hun belangstelling voor het vak van klinisch psycholoog vanuit hun huidige werkervaring kunnen motiveren en die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot:

 • een gezichtsbepaler voor de klinische psychologie en psychotherapie;
 • een leidinggevende van een behandelafdeling;
 • een vernieuwer van behandelingen;
 • een nieuwsgierige praktijkgerichte onderzoeker;
 • Liefst 2 jaar werkervaring als GZ Psycholoog hebben

Opleidingsvoorwaarden:
De cursuskosten, de kosten van leertherapie en de externe supervisie (wanneer nodig) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studie en management op de werkplek en 3 uur voor onderzoek; ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd. De opleideling heeft een aanstelling van 32 uur per week.
Leertherapie wordt vergoed in kosten en zal in tijd vergoed worden volgens vigerende regelgeving.

Nadere informatie en sollicitatie
Inlichtingen kan je inwinnen bij:
Mw. J.B. van Diepen, P-opleider Lentis/PsyQ jb.vandiepen@lentis.nl

Mw. N. Prevoo, Praktijkopleider KP Iriszorg: n.prevoo@iriszorg.nl

Online solliciteren is mogelijk t/m 30 mei 2023 of via https://werkenbij.iriszorg.nl/standaard-vacature/opleidingsplekken-klinisch-psycholoog-i-s-m-psyq

De gesprekken vinden plaats op 8 juni 2023, bij Iriszorg : Meester B.M. Teldersstraat 7, 6842 CT Arnhem


pdf

Solliciteer direct

uItgelicht - waarom psyq en arbeidsvoorwaarden