PsyQ vacatures

Componence Asset List

Psycholoog in opleiding tot GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG M/V
2 combinatie opleidingsplekken bij PsyQ Zwolle / SEIN Zwolle

Start maart 2023 i.s.m. opleidingsinstituut PPO Groningen

De twee jarige opleiding tot GZ psycholoog kan na een Doctoraal of Masteropleiding Psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde worden gevolgd en leidt tot de BIG registratie
GZ-psycholoog.

Werkveld van de GZ-psycholoog:
Tot het takenpakket van de GZ-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De GZ-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen. Het is een generalist die op zijn/haar vakgebied is toegerust een groot deel van de zorg zelfstandig voor zijn/haar rekening te nemen.

De opleiding:
De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel.

Het cursorische deel bij het opleidingsinstituut PPO in Groningen vindt, gedurende twee jaar, één dag per week plaats, veelal op locatie in Zwolle. Kenmerkend voor het programma is de actieve rol van de opleideling die een eigen verantwoordelijkheid draagt om zijn studietraject in te vullen.

Het praktijkgedeelte van de opleiding omvat een tweejarig programma, uitgaande van een dienstverband van
36 uur. Je werkt op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, (protocollaire) behandelingen en overige taken zoals advisering naar verwijzers, refereren, intervisie en dergelijke. De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider.

Praktijkplaatsen:
SEIN;
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) vervult een belangrijke functie in de gespecialiseerde epilepsie- en slaapzorg. De afdeling epilepsie biedt observatie, diagnostiek en behandeling in een multidisciplinair verband aan patiënten met veelzijdige en complexe problematiek (medisch en psychopathologisch). Het
Slaap-Waakcentrum richt zich op het optimaal uitvoeren van zowel medische als psychologische diagnostiek en behandeling van complexe vormen van stoornissen in slapen en waken. SEIN heeft diverse locaties (klinieken, poliklinieken en woonlocaties) de opleidingsplaats bevindt zich in Zwolle.

De opleidingsplaats:
Het opleidingsjaar binnen SEIN zal verdeeld worden tussen het slaap-waakcentrum en de epilepsiezorg. Binnen het slaap-waakcentrum wordt er samengewerkt in een multidisciplinair team bestaande uit artsen, laboranten en (GZ-)psychologen. Het werk zal bestaan uit zowel diagnostiek naar het slaap-waakpatroon alsook comorbiditeit en kortdurende psychologische behandeling. Binnen de epilepsiezorg wordt er gewerkt in een multidisciplinair team bestaande uit neurologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychomotorisch therapeuten, systeemtherapeut, speltherapeut, psychodiagnostisch werkers en (Klinisch Neuro-, GZ-) psychologen. Het werk zal met name bestaan uit (neuro)psychologisch onderzoek.

Zie www.sein.nl

Lentis: PsyQ Zwolle
PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

Centraal in de visie en werkwijze van PsyQ staan patiëntenparticipatie, Evidence Based werken, effectmeting en een continue ontwikkeling van de professional. We werken in multidisciplinair verband en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door professionals.

Onze locatie in Zwolle heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.

De opleidingsplaats:
PsyQ Zwolle is een ambulante poli, waarbinnen je werkt in een multidisciplinair team, met psychologen
(Klinisch/ GZ en Piog), een psychiater, een systeemtherapeut, vaktherapeuten PMT en een maatschappelijk werkster. Je behandelt individueel, in groepen en systemisch.

Zie: www.lentis.nl of www.psyq.nl

Wij zoeken een kandidaat die:

  • Enthousiast is, openstaat voor leerervaringen en in staat is feedback op eigen functioneren te hanteren
  • Ervaring heeft in de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen
  • Goed kan samenwerken in multidisciplinaire teams
  • In staat is om op congruente wijze vorm te geven aan de hulpverleningsrelaties
  • Stressbestendig en flexibel is
  • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Beschikt over een geldige LOGO-verklaring

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een leer/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Het betreft een dienstverband van 36 uur per week voor twee jaar incl. 4 uur cursustijd in werktijd. De leer/arbeidsovereenkomsten worden bij de parttime medewerkers voor de duur van de opleiding opgehoogd.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden gedurende de opleiding is volgens CAO GGZ, inschaling is conform FWG 60 met opname in het pensioenfonds PGGM, of CAO ziekenhuizen, functieschaal 60 met opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn. Opleidingskosten worden voor 100 % vergoed, supervisie en werkbegeleiding worden intern aangeboden. 

Nadere informatie en sollicitatie

Inlichtingen kun je inwinnen bij;
Mw. J.B. van Diepen, P-opleider Lentis jb.vandiepen@lentis.nl (P-opleider, klinisch psycholoog PsyQ Zwolle), via secretariaat tel.06-15828832 of rechtstreeks via 06-10019234

Mw. D. Leenders, Praktijkopleider SEIN dleenders@sein.nl (praktijkopleider, GZ-psycholoog SEIN Zwolle), via secretariaat 038-8457184

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Online solliciteren is mogelijk tot 10 oktober.

De gesprekken met mw. J.B. van Diepen (P-opleider, klinisch psycholoog PsyQ Zwolle), mw. D. Leenders (praktijkopleider, GZ-psycholoog SEIN), mw. K.J van Rijn (werkbegeleider, GZ-psycholoog, somnoloog SEIN) en mw. M. De Jong (klinisch psycholoog, praktijkopleider PsyQ Zwolle) vinden 26 oktober 2022 plaats in Zwolle.

Uw sollicitatie wordt uitsluitend in behandeling genomen als u beschikt over een LOGO-verklaring.

Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd waarbij interne kandidaten voorrang genieten bij gelijke geschiktheid.

 


pdf

Solliciteer direct

uItgelicht - waarom psyq en arbeidsvoorwaarden