PsyQ vacatures

Componence Asset List

Per januari 2023
3 OPLEIDINGSPLAATSEN KLINISCH PSYCHOLOOG
regio Enschede/ Zutphen
i.s.m. RCSW / Rino Groep
Samenwerking Tactus, Trajectum en Lentis

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het BIG-register voor klinisch psychologen en voor psychotherapeuten http://www.big-register.nl/ worden aangevraagd.

Werkveld van de klinisch psycholoog:
Een klinisch psycholoog werkt met complexe psychische problematiek en past diagnostische methoden toe op een specialistisch niveau. Hij/zij is vertrouwd met het doen van wetenschappelijk onderzoek, geeft leiding, begeleidt en superviseert (aankomende) professionals en draagt bij aan zorginnovatie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorische programma bij RCSW/ RINO Groep bestaat uit een vierjarig programma met de onderdelen diagnostiek incl. indicatiestelling, behandeling incl. psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek & innovatie en management.
De praktijkopleiding binnen deze route is verdeeld over drie werkplekken in drie verschillende sectoren

De onderzoeks- en de managementopdracht wordt vanuit de eerste plek ingevuld. Waarbij in het derde en vierde jaar voor de onderdelen behandeling en diagnostiek wordt uitgewisseld naar de andere instellingen.

Tactus, Trajectum en Lentis werken samen in deze opleidingsroute 's in het kader van breed opleiden in de regio Enschede/ Zutphen op de volgende afdelingen:

Tactus verslavingszorg: Piet Roorda Kliniek Zutphen

Tactus Verslavingszorg biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, seks, games, eten of een combinatie daarvan. Tactus wil verslavingsproblemen voorkomen, herkennen en behandelen. Tactus heeft een interessante doelgroep waarbij specialistische zorg wordt geboden aan cliënten met verslavingsproblematiek en vaak comorbide problematiek zoals bijvoorbeeld ADHD, LVB, trauma of persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast geven we voorlichting en advies over het bewust omgaan met middelen. Tactus is er voor mensen die vrijwillig hulp zoeken als voor mensen die mede door hun verslaving in contact zijn gekomen met justitie. Met ruim 1300 collega's en circa 40 locaties is Tactus specialist op het gebied van verslavingszorg van aanzienlijke omvang. Wij zorgen graag voor een omgeving waar veiligheid en bescherming wordt gecombineerd met respectvolle zorg en behandeling.
Tactus is als specialist in verslavingszorg altijd bezig met het ontwikkelen van betere behandelingen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk middel om de behandelingen te kunnen ontwikkelen. De Wetenschappelijke Commissie van Tactus streeft ernaar onderzoeksresultaten in de praktijk te kunnen gebruiken, zodat er Evidence Based gewerkt kan worden. De ervaringen in de praktijk zijn vervolgens van belang om nieuwe onderzoeken te doen of om onderzoeken te kunnen verbeteren. Tactus neemt deel aan diverse onderzoeken, vaak in nauwe samenwerking met andere verslavingszorginstellingen via het NISPA – Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction en kenniscentra (universiteiten, hogescholen en lectoraten). Daarnaast initiëren de onderzoekers en opleidingen zelf ook onderzoek, meestal in aansluiting bij één van de vier primaire onderzoekslijnen: 1. Verslaving en LVB 2. Verslaving en trauma 3. Technologische ontwikkelingen / eHealth 4. Forensische verslavingszorg.

De Opleidingsplaats:
Betrokkenheid, aandacht en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is belangrijk voor ons! We zijn niet voor niets beloond met de 'Beste werkgever 2020-2021' prijs! Tactus hecht veel waarde aan een goed opleidingsklimaat, we investeren daarom veel in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling.

Je doorloopt de KP opleiding bij Tactus in de Piet Roordakliniek in Zutphen. Dit is een Forensische Verslavingskliniek (FVK) en bestaat uit een gesloten behandelsetting (beveiligingsniveau 3) en biedt een veilige start van de behandeling en mogelijkheid tot onderzoek op motivatie en behandelbaarheid. Daarnaast biedt deze locatie ook een besloten behandelsetting (beveiligingsniveau 2), waarin de cliënten regelmatig buiten de kliniek verblijven. De forensische verslavingszorg van Tactus heeft landelijk een aansprekende en herkenbare positie binnen dit specialisme. Omdat het een functie betreft in het forensische werkveld wordt de verslaving altijd in relatie tot het delictgedrag behandeld. We werken dan ook veel samen met externe partijen, zoals de reclassering, vanuit een verplicht strafrechtelijk kader.

Jouw taken:

  • Als klinisch psycholoog in opleiding ben je regiebehandelaar in een multidisciplinair team waarbij je kliniek breed samenwerkt met een collega klinisch psychologen, GZ-psychologen, masterpsychologen, psychiater, verslavingsarts, verpleegkundig specialist en sociotherapeutische team. Je levert een actieve bijdrage aan de teamontwikkeling en de ontwikkelingen op gebied van het forensisch zorgpad;
  • Je voert regie over het opstellen/ en deels uitvoeren van het zorgplan;
  • Je voert gespecialiseerde behandelingen uit;
  • Je doet gespecialiseerd psychologisch onderzoek en leert werken met risicotaxaties;
  • Daarnaast onderhoudt je contact met derden (reclassering en andere ketenpartners).

Zie ook: www.tactus.nl

Trajectum: Klinisch Behandelen Oost, met als locatie "Berkelland" te Rekken

Trajectum wil een organisatie zijn die in staat is specialistische en hoogwaardige zorg te bieden aan deze complexe doelgroep waarin de methodiek van begeleiden en behandelen leidend is. Hierbij streven we naar een veilige behandel- en werkomgeving voor cliënt, begeleider en behandelaar; professionele ruimte; eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling voor cliënten én medewerkers.

Een uitdagende groep cliënten:
Onze cliënten kennen een licht verstandelijke beperking, met bijkomende ontwikkelings- en psychiatrische problematiek, en met risicovol en onbegrepen gedrag en de daarbij behorende veiligheidsrisico's. Een meerderheid van onze cliënten is niet vrijwillig in zorg.

De opleidingsplaats:
Je doorloopt de KP-opleiding binnen de klinische behandelafdelingen van KBO Berkelland te Rekken. Berkelland is een deels open, deels gesloten kliniek.
Je behandelt in het snijvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en forensische zorg, hetgeen de opleidingsplaats uniek maakt.

Je behandelt altijd integratief en systeemgericht, samen met een veelheid aan disciplines. Alle fasen van behandeling worden doorlopen, van opname en observatie naar resocialisatie.

In diverse specialistische behandelingen, aan de hand van methodieken uit de VG-zorg, SG-LVB behandeling en GGZ richten we ons op het vinden van evenwicht, het vergroten van het adaptief vermogen en het verminderen van risicovol gedrag. Een terugkeer in de samenleving is het uiteindelijke doel van onze behandelingen.

Zie: www.trajectum.nl

Lentis: PsyQ Enschede

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

Centraal in de visie en werkwijze van PsyQ staan patiëntenparticipatie, Evidence Based werken, effectmeting en een continue ontwikkeling van de professional. We werken in multidisciplinair verband en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door professionals.

Onze locatie in Enschede heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.

De opleidingsplaats:
Je doorloopt de KP-opleiding binnen de ambulante poli PsyQ Enschede. Je behandelt in een multidisciplinair team, met psychologen (Klinisch/ Gz en Piog), een psychiater, GGZ-agoog, vaktherapeut PMT en vaktherapeut Drama. Je behandelt individueel, in groepen en systemisch.

Zie: www.lentis.nl of www.psyq.nl

We zoeken BIG geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die:
hun belangstelling voor het vak van klinisch psycholoog vanuit hun huidige werkervaring kunnen motiveren en die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot:

  • een gezichtsbepaler voor de klinische psychologie en psychotherapie;
  • een leidinggevende van een behandelafdeling;
  • een vernieuwer van behandelingen;
  • een nieuwsgierige praktijkgerichte onderzoeker.

Opleidingsvoorwaarden:
De cursuskosten, de kosten van leertherapie en de externe supervisie (wanneer nodig) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studie en management op de werkplek en 3 uur voor onderzoek en ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd ( 3 uur per week). De opleideling heeft een aanstelling van minimaal 27 uur per week. Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO.

Nadere informatie en sollicitatie
Inlichtingen kan je inwinnen bij:
Dhr. W. van der Vlist, P-opleider Tactus, w.vandervlist@tactus.nl
Dhr. T. van de Hazel, P-opleider Trajectum tvandenhazel@trajectum.info
Mw. J.B. van Diepen, P-opleider Lentis jb.vandiepen@lentis.nl

Je kunt tot en met 1 juni 2022 reageren op deze vacature. Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 13:00 uur, tel. 050 - 409 7007. Buiten deze werktijden kun je mailen naar hrservice@lentis.nl.

De gesprekken vinden plaats op 10 juni 2022, bij Trajectum, Hanzeallee 2 8071 KZ in Zwolle.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang genieten in de procedure. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


pdf

Solliciteer direct

uItgelicht - waarom psyq en arbeidsvoorwaarden