Psychische stoornissen

ledereen is wel eens druk, angstig of somber. Dat is op zich niets bijzonders. Pas als een psychisch probleem uw dagelijks leven belemmert, spreken we van een stoornis.