Zoek medewerkers

Merel Schoot

Merel Schoot is als psycholoog werkzaam bij PsyQ Zwolle. Hier is zij tevens in opleiding tot GZ psycholoog.
Zij werkt in de specialistische GGZ en behandelt zowel individueel als in groepsverband. Haar aandachtsgebieden zijn voornamelijk angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Daarnaast verzorgt zij psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum stoornissen en ADHD).