Zoek medewerkers Zoek medewerkers

Marion Bosch

Functie GZ-psycholoog

Marion Bosch is GZ-psycholoog en al jaren als hoofdbehandelaar werkzaam bij de afdelingen angst en depressie. Zij voert daarnaast psychologische onderzoeken uit binnen het psychodiagnostisch centrum en ondersteunt het managementteam in Zoetermeer.

Marion geeft haar visie op behandelen van depressie en angst. “Voor het behandelen van stemmingsstoornissen zoals een depressie zijn verschillende effectieve behandelingen beschikbaar. Binnen PsyQ Zoetermeer behandelen we deze klachten zoveel mogelijk op basis van de multidisciplinaire richtlijn die op basis van wetenschappelijk onderzoek tot stand is gekomen. De meeste patiënten worden behandeld vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Dit houdt in dat er allereerst uitleg gegeven wordt over de klachten, het mogelijke ontstaan ervan en factoren waardoor de klachten blijven bestaan. Daarna wordt gekeken naar de gedragsmatige gevolgen (hoe ziet de dag en week eruit en is dit in balans?) en naar cognitieve gevolgen (op welke manier hebben gedachten invloed op het ontstaan en in stand houden van de klachten). Dit model wordt onder andere uitgelegd in een groepsbehandeling, waarna dit vervolgens toegespitst wordt op iedere individuele patiënt in individuele behandelgesprekken.

Naast de individuele behandelingen zijn er binnen PsyQ Zoetermeer verschillende groepen waar patiënten aan kunnen deelnemen. Zo is er een runningtherapie en zijn er groepen waarin gewerkt wordt aan het verminderen van piekeren, verbeteren van het zelfbeeld of het vergroten van assertiviteit.”