Eetstoornis behandeling

Behandeling eetstoornis

pdf

Een verstoord lichaamsbeeld, heftige eetbuien, ernstig overgewicht of een eetobsessie: eetstoornissen zijn er in vele soorten en maten. Het is erg belangrijk dat je eetstoornis behandeld wordt. Met de juiste behandeling kan je jouw eetstoornis overwinnen of beter met de ziekte leren omgaan.

PsyQ biedt verschillende therapie- en behandelvormen voor mensen met eetstoornissen. Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en effectief gebleken psychologische behandeling bij eetstoornissen. In de behandeling wordt onder andere onderzocht welke gedachten er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen.

Hulp bij eetstoornis

Afhankelijk van de ernst van de klacht, het steunsysteem en de eetstoornis is individuele therapie mogelijk en zijn er verschillende vormen van groepstherapie. Een groep heeft onder meer als voordeel dat het onderling zorgt voor herkenning van de problemen. De groepsleden kunnen elkaar onderling steunen en dat zorgt voor het besef 'ik sta er niet alleen voor'. Zowel in Rotterdam als in Den Haag is er ook een deeltijdbehandeling voor volwassenen met een eetstoornis (2-3 dagdelen per week) en in Rotterdam is er ook een deeltijdbehandeling voor adolescenten (1 dag per week).

Ervaringswerkers kunnen de behandeling ondersteunen. Een ervaringswerker eetstoornissen is iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad en nu werkzaam is bij PsyQ om ondersteuning te bieden bij de behandeling van eetstoornissen. Omdat die persoon vergelijkbare ervaringen heeft gehad als de patiënt, kan hij of zij zorgen voor vertrouwen bij de patiënt en het herstelproces versnellen.

De behandeling van een eetstoornis wordt uiteraard afgestemd op de patiënt. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandelaanpak.

Behandeling eetstoornis (volwassenen)

Voor een behandeling bij PsyQ heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Heb je nog geen verwijsbrief? Neem dan contact op met je huisarts. Wij gaan pas met je aanmelding aan de slag wanneer we jouw verwijsbrief in goede orde ontvangen hebben.

In onderstaand filmpje vertelt Isabelle over haar eetstoornis en de behandeling die ze bij PsyQ kreeg.

Helpen medicijnen bij een eetstoornis?

Medicijnen kunnen helpen bij psychische problemen als depressie of een angststoornis; problemen die regelmatig voorkomen naast een eetstoornis.

In sommige gevallen krijgt iemand medicijnen om te voorkomen dat de problemen terugkeren. Medicijnen worden bij eetstoornissen echter altijd gegeven in combinatie met een andere therapie, nooit als enige behandeling of als therapie van eerste keuze.