Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ

Voor de behandeling van psychische klachten kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) doen zelf de behandeling van lichte klachten. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld.

In de Generalistische Basis GGZ worden mensen met lichte tot matige psychische problemen behandeld. De behandelaar is een GGZ-hulpverlener, bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundig specialist. De behandeling bestaat uit maximaal 12 gesprekken, soms aangevuld met hulp via internet. Mogelijk heeft u daarnaast medicijnen nodig.

Uw behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling gewoon wordt vergoed, maar dat een eigen risico van toepassing is.

Vestigingen

Niet op alle vestigingen van PsyQ kunt u terecht voor Basis GGZ. Kijk hiervoor op de desbetreffende pagina van de vestiging.