Vergoedingen 2018

Vergoedingen 2018

Er momenteel een hoop te doen om de vergoedingen voor ADHD-medicatie. Met ingang van 2018 moeten patiënten een fors deel uit eigen zak betalen. Deze eigen bijdrage kan voor sommige patiënten oplopen tot meer dan duizend euro per jaar.

 

PsyQ heeft een overzicht gemaakt van de kosten en vergoedingen van de meest gangbare ADHD-medicatie. Dit overzicht helpt u wellicht om een beslissing te maken of u al dan niet over wilt stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Het overzicht vergoeding van ADHD medicatie op Zorgkiezer.nl laat in één oogopslag zien dat alle zorgverzekeraars minder kosten voor ADHD-medicatie in de aanvullende pakketten vergoeden dan vorige jaar. De vergoedingen variëren van 25 tot 250 euro per jaar. Dit is over het algemeen veel te weinig om de kosten van een volwassen dosering langwerkende medicatie te dekken. Sommige zorgverzekeraars vergoeden wél tot 750 euro per jaar, maar met uitzondering van de ADHD-medicatie, waarvoor weer een maximale vergoeding van 200 tot 250 euro per jaar staat. Enkele verzekeraars vergoeden veel hogere bedragen, maar nooit zonder 'volledige gezondheidsverklaring', en dat houdt bij navraag in dat mensen met ADHD, ADD, PDD-NOS en narcolepsie géén kans op toegang tot deze aanvullende pakketten hebben.

Uitzonderingen

Mogelijke uitzonderingen zijn de aanvullende pakketten van de volgende verzekeraars:

  1. CZ - Plus collectief             500 euro/jr                           premie 20,97/mnd
    CZ- Top collectief               100% eigen bijdrage GVS  premie 35,73/mnd
  2. IAK – Extra Compleet         500 euro/jr                           premie 17,03/mnd IAK – Comfort                      750 euro/jr                          premie 42,16/mnd

Echter, check tevoren zelf bij de zorgverzekeraar hoeveel die '100% vergoeding eigen bijdrage GVS' precies is voor ADHD-medicatie, en of uw kinderen wel meeverzekerd zijn in hetzelfde pakket. Er kunnen nog diverse addertjes onder het gras zitten.

Minder vergoeding. Waarom?

Waarom beperken de zorgverzekeraars nu zo massaal en uniform de vergoeding van ADHD-medicatie in de aanvullende pakketen? Het lijkt te maken te hebben met het regeerakkoord, waarin staat dat in 2019 de kosten van medicatie boven de GVS limiet, tot 250 euro per jaar door de patient moeten worden gedragen, en de rest door de zorgverzekeraar. Dit om stapeling van kosten bij chronisch zieken te voorkomen.

Het lijkt erop dat de zorgverzekeraars hebben afgesproken om patienten met ADHD in 2018 al te ontmoedigen aanvullende pakketten te nemen, zodat zij in 2019 niet de kosten boven 250 euro per jaar voor hun rekening hoeven te nemen. Door de vergoeding in 2018 te maximeren op 200-250 euro per jaar, tenminste zonder gezondheidsverklaring vooraf, zal het voor weinig volwassenen met ADHD nog interessant zijn een aanvullend pakket af te sluiten.

'Discriminatie ADHD-patienten'

In 2016 werd aan eigen bijdragen voor alle medicijnen in Nederland in totaal 39 miljoen betaald. Mensen met ADHD namen hiervan volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen reeds 22,4 miljoen voor hun rekening. ADHD-medicatie gebruikers draaiden dus op voor 57,4 procent van alle eigen bijdragen. En dit bedrag gaat dus nog toenemen. Is het redelijk dat maximaal 5 procent van de bevolking bijna 60 procent van de kosten van alle eigen bijdragen moet dragen? Dit is toch discriminatie?

Omdat discriminatie van een hele groep mensen met ADHD niet kan, is patiëntenvereniging Impuls samen met Suzan Otten-Pablos een online petitie gestart. Zij beraden zich op juridische stappen. Teken en verspreid dus de petitie, en word lid van Impuls.

NB1
Het is soms mogelijk uw aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan uw basisverzekering.

NB 2
In 2017 en 2018 geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 euro per jaar voor iedereen van 18 jaar en ouder, ongeacht de verzekering. Check in alle gevallen de polisvoorwaarden van uw verzekering.

NB 3
Deze informatie is zorgvuldig opgesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze brief bevat informatie van websites en informatie van verschillende verzekeraars. PsyQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.