Actueel

Componence Asset List

09 augustus 2022

Regulier_200x200+Sandra+Kooij.jpg
In het artikel op Linda.nl van maandag 8 augustus vertelt collega Sandra Kooij, psychiater bij PsyQ en bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen namens Parnassia Groep aan Amsterdam UMC, waarom vrouwen vaak veel later de diagnose ADHD krijgen en wat de effecten daarvan zijn.

Het tijdig herkennen van ADHD bij meisjes en vrouwen noemt Sandra ‘een uphill battle’. Al jaren is ze bezig om de verschillen tussen mannen en vrouwen met ADHD aan te tonen. Vrouwen zijn in het algemeen veel minder onderzocht dan mannen. 

'Die hormonen maken onderzoek in het algemeen bij vrouwen gewoon veel ingewikkelder. Mannen hebben die schommelingen niet en zijn daardoor makkelijker te onderzoeken, maar hierdoor is in veel onderzoek wel de halve wereldbevolking vergeten'

Wel is het zeer belangrijk dat er steeds meer bekend wordt over deze verschillen, omdat vrouwen met ADHD ook vaker angst- en depressieve klachten ervaren. In het artikel gaat ook Anne van Hees van de ADHDacademie dieper in op deze verschillen. Ook vertelt Marloes, die op haar 32ste pas de diagnose ADHD kreeg, over het acceptatieproces.

Het volledige artikel van Linda: vrouwen met ADHD krijgen vaak pas op latere leeftijd de diagnose: ‘beschadiging ligt dan op de loer’

Lees ook het eerdere artikel wat Linda heeft gepubliceerd over Lina. Lina heeft ADHD en OCD en is hiervoor in behandeling bij PsyQ in Nijmegen. Ze vertelt waarom ze de diagnose pas laat kreeg en hoe ze hiermee omgaat.

Wil je meer weten over ADHD bij volwassenen, de kenmerken van ADHD of de behandeling van AD(H)D? Lees verder in ons ADHD dossier