Actueel

Componence Asset List

16 maart 2021

200x200_topggz_logo_2023.png
De samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen van Youz, PsyQ en Emergis hebben het TOPGGz keurmerk gekregen. Deze 3 zorgpartijen hebben hun krachten gebundeld in het Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN). Ze bieden in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is hiermee een netwerk gecertificeerd waarin meerdere instellingen participeren.

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Bundeling van kennis

De Eetstoornis Experts van Youz, PsyQ en Emergis werken samen in een supraregionale netwerkaanpak om zo de beste zorg aan  jongeren en volwassenen met eetstoornissen te kunnen bieden. De netwerkaanpak is een bundeling van kennis en behandelkracht in één zorgprogramma eetstoornissen, waarbij  de samenwerking is geënt op een levensloopprogramma benadering. Zowel in leeftijd (jeugd en volwassenen en tevens een transitiegroep) als ook van ambulant naar klinisch. ÉÉN bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van eetstoornissenzorg. Onze deskundigen zijn er voor klinische, groeps- en individuele behandelingen van kinderen, jongeren en volwassenen met de meest complexe eetproblematiek. De gezamenlijk aanpak is terug te vinden in de website van het Eetstoornis Experts Netwerk.

Aandacht voor bijkomende problemen

Naast een eetstoornis, is er vaak sprake van onderliggende problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, trauma en autismespectrumstoornissen (ASS).
Vanwege deze gecombineerde problemen zijn patiënten lang op zoek naar een effectieve behandeling en vaak ten einde raad. TOPGGz afdelingen bieden dankzij wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht nieuwe, kansrijke of beter passende diagnostiek en/of behandeling. Het is vaak een ‘last resort’.  De behandelaanpak van Youz, PsyQ en Emergis richt zich dan ook op het behandelen van de eetstoornis in combinatie met andere complexe problematiek.

Samenwerken voor betere zorg

Knelpunten in de behandeling van eetstoornissen is een van de redenen voor de samenwerking van deze drie zorgaanbieders. Verwijsmogelijkheden na een behandeling in de kliniek en problemen in de overdracht van jeugd- naar volwassenzorg (andere financieringsstromen) zijn daar voorbeelden van. Patiënten moeten zo min mogelijk last hebben van hoe de zorg is ingericht door bijvoorbeeld een vertrouwde behandelaar te behouden wanneer een jongere de volwassen leeftijd bereikt.

De zorgprogramma’s eetstoornissen van PsyQ en Youz in Den Haag en Rotterdam, inclusief de klinische en ambulante afdelingen eetstoornissen van Emergis jeugd en volwassenen in Goes mogen dit TOPGGz-keurmerk voeren.

Over TOPGGz

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat inmiddels 14 jaar en er zijn 50 TOPGGz-afdelingen.