Actueel

Componence Asset List

27 november 2020

zorg+enablers+200x200.png
Op vrijdag 27 november 2020 heeft Zorg Enablers een (e)boek over de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gepubliceerd. PsyQ Online wordt als verdiepingscasus gebruikt in dit (e)boek.

Mede gedreven door de coronacrisis, groeit de interesse in digitale oplossingen snel bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties. Maar de mogelijkheden zijn ontelbaar. Daarom maakt Zorg Enablers jaarlijks een selectie van technologieën die de zorg werkelijk verder kunnen helpen en presenteert deze in de vorm van een (e)boek. Ter inspiratie, maar ook om samen de vruchten te plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en te werken aan een duurzaam zorgsysteem waar kwaliteit en doelmatigheid hand in hand gaan.

PsyQ Online als verdiepingscasus

De online behandeling van PsyQ Online via de ondersteunende NiceDay app en via de zogezegde ‘NiceDayWay’ wordt als verdiepingscasus gebruikt in het (e)boek van Zorg Enablers. Annet Spijker, psychiater en bestuurder i-psy PsyQ en Brijder, en Jan Peter Larsen, Managing Director van NiceDay Healthcare, nemen de lezer mee in het unieke concept dat PsyQ Online toepast bestaande uit de techniek (app voor de patiënt, webportaal voor de behandelaar) en de behandelmethode (werkwijze, psycho-educatie, blogs).

“In de eerste fase lag de focus op kwaliteit van zorg en het creëren van vertrouwen in de online behandeling als volwaardige behandeling. Hierbij bakenden we ook de scope van de toepassing af en focusten we ons enkel op een aantal behandelopties binnen de SGGZ, met heldere exclusiecriteria. Deze hebben zeker in het begin ook geholpen om veilig ervaring op te doen in de online behandelingen”, aldus Annet.

Jan Peter: “Het is niet voor alle mensen geschikt en per doelgroep moet gekeken wat passend is. We moeten ons niet blindstaren op de vorm. En ons vaker de vraag stellen waarom we iets op locatie blijven doen.”

De online behandeling van PsyQ Online wordt op dit moment ingezet bij mensen die last hebben van Angst, Depressie of Trauma/PTSS.

Meer technologische ontwikkelingen

Verder komen er in het (e)boek verschillende technologische ontwikkelingen aan bod. De technologieën worden grotendeels gekoppeld aan vijf zorgfasen, te weten: Preventie & Gezond leven, Consulteren, Diagnose, Behandeling & Begeleiding en Controle & Monitoring. Een aantal andere technologieën, naast die van PsyQ Online via de ondersteunende NiceDay app, zijn: Holistic Tracking, Smart Assistants, Digital Reality, Robotic Operations en Robotic Care. Verder zijn er nog verschillende columns die bijvoorbeeld dieper ingaan op de technologische mogelijkheden tijdens COVID-19, mensgerichtere zorg door technologie en ethische en maatschappelijke aspecten van de digitale disruptie van gezondheid.

Zorg Enablers

Zorg Enablers helpt zorgprofessionals en –organisaties het innovatievermogen te versterken en biedt een overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg. Het (e)boek Zorg Enablers 2020 draagt hier aan bij en presenteert een groot aanbod van alles zorgtechnologieën, waaronder een verdiepingscasus van PsyQ Online.

Bekijk het (e)boek ‘Zorg Enablers 2020: Technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg