Actueel

Componence Asset List

13 april 2023

200+x+200+-+nieuws+paper+BRAT.png
‘De wereld is onveilig’ of ‘Ik ben zwak’. Deze negatieve gedachten komen vaak voor bij mensen die last hebben van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Uit onderzoek van de TOPGGz afdeling Psychotrauma van PsyQ Haaglanden blijkt dat een verandering in negatieve gedachten voorspellend is voor klachtafname tijdens exposure therapie. 

De onderzoekers gebruikten voor dit onderzoek data van de IMPACT studie: een grote studie naar de behandeling van PTSS na het meemaken van traumatische gebeurtenissen in de kindertijd. Opvallend is dat we tijdens exposure therapie niet expliciet stilstaan bij het uitdagen van negatieve gedachten, zoals we tijdens bijvoorbeeld cognitieve therapie meer doen. Toch zien we dat negatieve gedachten wel verminderen tijdens exposure therapie. De vermindering van negatieve gedachten kan een aanwijzing zijn dat andere PTSS-symptomen ook zullen dalen. 

De onderzoekers moedigen behandelaren dus aan om zicht te krijgen op de negatieve gedachten van cliënten over zichzelf en de wereld en verandering hierin tijdens de behandeling te volgen. Vooral als behandeling stagneert.

Het hele onderzoek, inclusief de klinische implicaties, is hier te lezen.

Hoe nu verder?

Een vervolgstap is om te kijken of exposure opdrachten, specifiek gericht op het toetsen van negatieve gedachten, de effecten van exposure therapie kunnen verbeteren. Deze vraag staat centraal in het OPENup project. In dit samenwerkingsproject tussen PsyQ Haaglanden en de Universiteit Leiden onderzoeken we verschillende strategieën om leerprocessen tijdens exposure-therapie te bevorderen. 

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact op met promovendus Marike Kooistra.