Actueel

Componence Asset List

17 december 2020

regulier-handenschudden.png

De werkwijze van de i-psy en PsyQ vestigingen van Parnassia Groep verandert. Hierdoor sluiten we beter aan bij de hulpvraag van patiënten en duurt een behandeling niet langer dan nodig. De wachttijden worden hierdoor teruggebracht en onze zorg weer toegankelijker.

Dit doen we door te starten met een contextgerichte intake waarin de diagnostiek aansluit bij de hulpvraag. Deze wordt gevolgd door een beschrijvende diagnose, met meer balans tussen aandacht voor de systemische en culturele aspecten, sociaal maatschappelijke factoren en psychiatrische analyse van de klacht. Daarna volgt een passende specialistische (klachtgerichte) interventie, veelal in groepen. In onze nieuwe zorgvisie staat de hulpvraag, de situatie waarin iemand zich bevindt en de culturele achtergrond van de patiënt centraal. Indien na intake blijkt dat iemand meer nodig heeft dan onze kortdurende specialistische (klachtgerichte) interventies krijgt iemand direct een intensievere interventie aangeboden.

Waarom een nieuwe zorgvisie en werkwijze?

Door onze organisatie op deze manier in te richten zorgen we ervoor dat de specialistische ggz beter toegankelijk wordt voor de patiënt en de wachttijden acceptabel, terwijl we de kwaliteit van onze behandelingen blijven waarborgen. Zo komen patiënten door de kortere intake sneller op de juiste plek, worden onze behandelingen nog beter afgestemd op de (specifieke) hulpvraag van de patiënt en duurt een behandeling niet langer dan nodig. Wanneer de behandeling bij ons niet verder bijdraagt aan het behalen van de doelen die een patiënt zich stelt, dragen wij de behandeling over voor een passend vervolg. Dit kan zijn dat patiënten worden doorverwezen naar een van onze herstelteams die zich richten op wat er nog wel kan als klachtvermindering geen haalbaar doel blijkt, of patiënten worden terugverwezen naar de huisarts.

Wat gebeurt er na aanmelding?

De nieuwe werkwijze houdt in dat mensen die zich aanmelden of door de verwijzer worden aangemeld een intakegesprek hebben met een behandelaar vanuit één van onze multidisciplinaire teams. Deze teams worden gevormd door behandelaren van PsyQ en i-psy die beschikken over een variëteit aan specialistische kennis en ervaring, zoals kennis en ervaring ten aanzien van trauma, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en interculturele psychiatrie.

Wat betekent dit voor de behandeling?

Wij behandelen nog steeds dezelfde psychische stoornissen als voorheen met dezelfde specialistische kennis en expertise als u van ons gewend bent (dus: angst, ADHD, depressie, bipolair, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, eetstoornissen, culturele psychiatrie, online behandelingen, seks en gender, en somatiek en psyche, op de vestigingspagina’s kunt u zien welk aanbod voorhanden is per specifieke vestiging), maar met een andere zorgvisie en logistieke route.

Er zijn interventies gericht op bijvoorbeeld depressies, trauma, maar ook systeeminterventies. We werken met aandacht voor de culturele achtergrond van patiënten, en passen de behandeling waar nodig daarop aan. Wij kijken naar factoren die de psychiatrische problemen kunnen verergeren of ervoor zorgen dat een behandeling niet voldoende helpt. We werken hierin samen met andere instanties en zorgaanbieders, zoals Indigo, Reakt en maatschappelijk werk. Zo krijgen onze patiënten sneller baat bij hun behandeling en sluit deze nog beter aan bij de problemen waar iemand last van heeft. Patiënten worden actief betrokken bij de behandeling en samen kijken we hoe verandering kan plaatsvinden.

Meer informatie of vragen?

Onze PsyQ vestigingen zijn volop aan de slag met het implementeren van deze nieuwe werkwijze, waardoor nog niet alle processen correct verlopen. Wij ontvangen graag suggesties en feedback. Neem hiervoor contact op met: helpdeskhometeams@psyq.nl. Bij twijfels over of PsyQ een passende behandeling kan bieden voor uw patiënt is consultatie mogelijk via ons Verwijzerspunt (088 357 10 57 of via verwijzers@parnassiagroep.nl) of de Consultatielijn (Iedere dag tussen 13.00 - 14.00 uur via 088 357 10 57). Dagelijks is er via de Consultatielijn een psychiater beschikbaar voor consultatie met verwijzers.

Gerelateerde artikelen
Aanpak van onze wachttijden: patiënten op wachtlijst krijgen snel passende zorg
Transculturele en systemische hulp bij i-psy