Actueel

Componence Asset List

20 juli 2022

200x200+mindfulness.png
Mindfulness kan omschreven worden als een training in aandacht. Voor sommige mensen klinkt dit nogal zweverig. Toch kan mindfulness ook bijdragen aan het verbeteren van mentale klachten. PsyQ collega’s Elena Hoogerwerf, psycholoog en onderzoeker, en Anja Greeven, psycholoog, deden onderzoek naar de werking van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) bij mensen die last hebben van een angststoornis en onvoldoende reageren op eerdere gangbare behandelvormen.  

Wereldwijd heeft 7.3% van de bevolking last van een angststoornis en zorgt het voor deze mensen voor een verminderde kwaliteit van leven. Voor angststoornissen is cognitieve gedragstherapie (CGT) vaak de eerste behandelmethode die wordt ingezet voor de behandeling. CGT en medicamenteuze behandeling zijn de eerste bewezen behandelvormen en 60% van de mensen heeft baat bij deze vormen van behandeling. Na deze behandelingen hebben veel mensen dus nog steeds last van angst gerelateerde klachten, waardoor het belangrijk is om te kijken naar interventies op maat voor deze groep mensen. 

Onderzoek naar MBCT bij angststoornissen 

Omdat meerdere eerdere studies hebben aangetoond dat mindfulness kan helpen bij mensen met angstklachten is in deze studie onderzocht of dit ook geldt voor mensen die na eerdere behandelvormen nog steeds klachten behouden. In het onderzoek zijn mensen willekeurig ingedeeld in een groep die wel behandeld werd MBCT en een groep die terugvalpreventie kreeg. 136 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek en volgde daarvoor 8-wekelijkse sessies van 2 uur.   

Hoe gaat MBCT in zijn werk?

Met behulp van mindfulness kan iemand het vermogen om stabiele focus en aandacht te behouden verbeteren. Via mindfulness leer je ook dingen te accepteren, ongeacht of het positief of negatief is, door niet te oordelen. Dat kan zorgen voor een betere cognitieve, emotionele en fysieke gesteldheid ook als je veel angst of zorgen ervaart.

 'Tijdens het volgen van de behandeling waren mensen vaak positief, ze vonden dat ze in de behandeling echt nieuwe dingen leerden die in eerdere behandelingen niet aan de orde waren gekomen.'

MBCT een veelbelovende oplossing 

MBCT, ook wel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, lijkt uit het onderzoek een veelbelovende oplossing te zijn voor mensen die na de eerdere gangbare behandelvormen nog steeds last houden van angstklachten. Toch vonden veel mensen het aan het begin nog spannend, vertelt Elena, psycholoog en onderzoeker bij PsyQ: 'Ik merkte dat mensen soms huiverig waren om aan MBCT te beginnen, omdat ze bang waren dat het te zweverig zou zijn of dat ze het eng vonden om hun aandacht te richten op spannende emoties.' 

In dit onderzoek is uitgegaan van een groepsbehandeling waar mindfulness-technieken gecombineerd zijn met CGT. Hieruit kwam naar voren dat mensen meer bewust worden van lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens en hierdoor ook acceptatie kunnen ontwikkelen ten aanzien van langdurige negatieve ervaringen. 'Tijdens het volgen van de behandeling waren mensen vaak positief, ze vonden dat ze in de behandeling echt nieuwe dingen leerden die in eerdere behandelingen niet aan de orde waren gekomen', vertelt Elena. 'Na afsluiting waren de deelnemers ook overwegend positief, gelukkig wordt dit ook bevestigd door de data-analyses.' 

Om deze effecten te behouden of vergroten kan het nodig zijn mindfulness te blijven beoefenen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het ook voor lange termijn het gewenste effect heeft.  

Lees de volledige publicatie

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Universiteit Leiden, Universiteit Sapienza Rome en PsyQ/Parnassia Groep.  

Behandeling bij angststoornissen

De behandeling die het meest wordt ingezet bij cliënten met angststoornissen is cognitieve gedragstherapie (CGT). Binnen PsyQ bieden we verschillende behandelvormen voor angststoornissen, waaronder CGT, maar bijvoorbeeld ook metacognitieve therapie en medicamenteuze behandeling. Ook is online behandeling mogelijk. 

Meer over de behandelingen voor angststoornissen