Actueel

Componence Asset List

09 mei 2022

200+x+200+Jurgen+Verbeeck.png
Vanaf 1 mei j.l. is Jurgen Verbeeck de nieuwe voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland en volgt hiermee Annet Spijker op.

Vertrek Annet Spijker 

Annet heeft kenbaar gemaakt de organisatie te verlaten. Hoewel wij dit betreuren, begrijpen wij de keuze die Annet maakt en zijn wij blij dat zij haar loopbaan vervolgt door zich in gaan zetten voor GGZ Rivierduinen. Annet heeft ruim 16 jaar voor PsyQ gewerkt in verschillende functies en was sinds 2019 voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland en bestuurder zorg van PsyQ/Parnassia Groep. Als bestuurder en voorzitter van de directieraad was haar inzet steeds gericht om de behandelingen voor de cliënten te verbeteren. Wij wensen haar alle goeds en veel succes in haar nieuwe functie. 

Benoeming Jurgen Verbeeck 

Jurgen brengt veel ervaring als psychiater mee, waarvan ruim 10 jaar behandelervaring met persoonlijkheidsproblematiek, alcoholverslaving en depressie. Daarnaast heeft Jurgen vele jaren bestuurlijke ervaring als directeur zorg en bestuurder van Parnassia en Reakt, beide onderdeel van Parnassia Groep. 

Als voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland zal Jurgen zich hard maken voor de inhoudelijke borging van de kwaliteit van zorg van PsyQ. Hij vervolgt de weg die Annet heeft ingezet om samen met cliënten en hun naasten, behandelaren en verwijzers de maatschappelijke opgave waarvoor PsyQ staat verder vorm te geven. Zo dat de zorg toegankelijk en bereikbaar blijft en voor iedereen in Nederland die kampt met psychische klachten een goede en specialistische behandeling binnen handbereik is en blijft! 

Naast zijn rol als voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland is Jurgen binnen Parnassia Groep bestuurder zorg van i-psy, PsyQ, Brijder en Triora.