Actueel

Componence Asset List

05 april 2022

200+x+200+handreiking+pro+ana.png
Pro-ana coaches bieden zich onder valse voorwendselen aan als afvalcoach. Maar hoe herken je deze zogenaamde coaches en hoe ga je met jongeren in gesprek over hun online leven? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft speciaal voor jeugdhulpverleners die werken met jongeren met eetproblemen de Handreiking: hoe herken je een 'pro-ana coach'? ontwikkeld. Een aantal partijen, waaronder PsyQ, leverde een bijdrage aan de handreiking. 

Pro-ana staat voor professional-anorexia, en is een beweging die anorexia promoot als levensstijl. De afgelopen jaren zijn er steeds meer pro-ana coaches actief op internet en sociale media als Instagram en TikTok. Deze coaches vragen jongeren om seksueel getint beeldmateriaal of dringen aan op fysiek contact, met soms seksueel geweld tot gevolg. Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaarder voor pro-ana coaches. Dat geldt vooral voor meisjes van 14-20 jaar met anorexia, bleek uit onderzoek van CKM

Handreiking met stappenplan en tips

Een nieuwe handreiking van het Kenniscentrum moet bijdragen aan bewustwording, en helpt professionals om jongeren te ondersteunen als zij (mogelijk) met zo’n coach in contact zijn.
In de handreiking vind je informatie over de wereld van pro-ana en de werkwijze van pro-ana coaches, een stappenplan met tips voor signalering en vervolgstappen voor hulpverlening. Er staan bijvoorbeeld tools in waarmee je kunt leren signaleren of een jongere in contact staat met een pro-ana coach. Je leest in de handreiking ook tips voor wat je kunt doen als daar daadwerkelijk sprake van is. Het Kenniscentrum ontwikkelde ook een factsheet met handvatten voor het herkennen van pro-ana coaches. 

Download de handreiking Download de factsheet