Actueel

Componence Asset List

27 november 2020

200+x+200+handen+met+tablet.jpg
Corona en alle maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben het denken van ggz-behandelaren over online behandelen en thuiswerken drastisch veranderd. Behandelaren zien online behandelen ook zitten, nu bewezen is dat dit de kwaliteit van de behandeling en het persoonlijk contact gegarandeerd blijft. Ze plaatsen er wel een kanttekening bij.

De behandelaren willen de patiënt ook af en toe ook fysiek zien in de spreekkamer, naast de online behandeling. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek onder 1750 behandelaren.      

In het artsenvakblad Medisch Contact vertellen Annet Spijker (psychiater en bestuurder van i-psy, PsyQ en Brijder), huisarts en hoogleraar e-health Niels Chavannes (Leids Universitair Medisch Centrum) en klinisch (neuro)psycholoog-psychotherapeut Annemiek van Dijke (PsyQ Online/NiceDay Nederland) meer over de verrassende uitkomsten van hun onderzoek. Het online werken en behandelen willen de behandelaren erin houden.
Online behandelen omvat meer dan alleen videobellen. Het is een mix van behandeling in de online poli, chatten, videobellen, een digitaal dagboek bijhouden, opdrachten maken en oefeningen doen.

De vrees dat moeten thuiswerken vanwege de coronamaatregelen en dus ook online moeten gaan behandelen ten koste zou gaan van het therapeutisch contact en behandelproces was onterecht. Waar in het begin van corona zo’n 90 behandelaren online actief waren steeg dit tot ruim 1.000 behandelaren. Dit zag je ook meteen terug in het aantal patiënten die online behandeld werden. Dat aantal steeg van 360 naar 4.000 patiënten.

Online behandelen moet niet standaard worden waarschuwen de drie onderzoekers. Beoordelen van mensen in crisis of met een psychose kan online, maar is minder geschikt. Dat geldt ook voor zorgmijders en mensen met een ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Deze mensen zouden het beste ‘in het echt’ gezien moeten worden. Daarnaast moet de patiënt (om wat voor reden dan ook) de vrijheid hebben om nee te kunnen zeggen tegen een online behandeling.
Lees het complete artikel over online werken en behandelen in Medisch Contact.