Actueel

Componence Asset List

22 maart 2022

marina+200.jpg
Er heerst nog altijd een stigma op (het praten over) psychische problemen. In de Week van de Psychiatrie van 21 t/m 26 maart wordt hier daarom extra aandacht aan besteed. Dit jaar is het thema: 'Iedere stem telt'. Onze collega Marina van Dassen, psychiater bij PsyQ, vertelt wat dit thema voor haar als psychiater, maar ook voor haar persoonlijk betekent.

Persoonlijke motieven

De week van de Psychiatrie is volgens Marina een belangrijk initiatief. 'Ik merk tijdens mijn behandelingen dat stigma een belangrijke onderwerp van gesprek is', vertelt Marina. 'Dat is ook één van de redenen dat ik mee ben gaan doen met de estafette loop Socialrun toen ik nog AIOS (arts in opleiding tot specialist) was. Het tweede jaar van deze estafette loop wilden we meer kenbaar maken wat de motieven van de verschillende deelnemers waren om mee te doen. Voor mij was dat het doorbreken van stigma rondom psychiatrische aandoeningen.'

'Ik ben meer dan de psychiater met ADD’

Marina vroeg zich in eerste instantie af of het wel handig zou zijn om haar persoonlijke motieven te delen, zo vertelt ze: 'Ik was toen bijna psychiater en twijfelde of ik wel kon delen dat ik zelf ADD heb en dat dit ook een van de redenen was dat ik mee wilde doen. En precies dat is de reden dat ik het wel gedaan heb. Want als ik het niet durf te delen, twee maanden voordat ik psychiater zou zijn, vanwege mogelijke consequenties voor bijvoorbeeld werk, hoe kan ik dan ooit cliënten aanmoedigen meer open te zijn naar de omgeving?' Ik merk dat het me ook vrijer heeft gemaakt. Ik deel er iets over als ik het idee heb dat het een meerwaarde zou hebben, maar ik ben meer dan ‘de psychiater met ADD’.'

'Niet alleen de stem van de cliënt zelf, maar ook van de naasten'

Naasten betrekken

'Het thema dit jaar ‘Iedere stem telt’ is een belangrijke', legt Marina uit. 'Dat gaat voor mij niet alleen over de stem van de cliënt zelf, maar ook van de naasten. In de kinder-, jeugd- en ouderenpsychiatrie is het vrij gebruikelijk om het systeem te betrekken. In de volwassenenpsychiatrie wordt dat soms vergeten. Zeker op poli’s waar mensen zelf naar toe komen, zijn naasten niet altijd direct in beeld. We proberen ook zeker naasten in behandelingen te betrekken op verschillende manieren. Tijdens de behandeling vraag ik wel regelmatig naar wat familie/naasten denken/zeggen, en dat brengt regelmatig buiten de spreekkamer gesprekken op gang, waardoor we dit weer in de behandeling terug laten komen. Ik heb gemerkt dat je regelmatig met kleine aanpassingen het systeem van iemand al veel meer kan betrekken en dat is steunend voor de cliënt, maar kan ook een waardevolle input zijn voor de behandeling.'

Je kunt elkaar begrijpen door te spreken in de taal die je ligt'

Verschillende uitingsvormen

Daarnaast vindt Marina het ook mooi dat het thema van dit jaar de nadruk legt op dat er verschillende uitingsvormen zijn. Voor Marina speelt taal een belangrijke rol om zich te uiten. Dat doet ze bijvoorbeeld door actief te zijn op sociale media en het schrijven van gedichten. 'Een ander gebruikt daar weer andere vormen voor die hem/haar liggen. Als je je daarvan bewust bent, dan ‘zegt’ de ander soms zoveel meer dan je eerst denkt. Dat is het mooie ook aan ons vak: je kunt elkaar begrijpen door te spreken in de taal/op de manier die je ligt als je bereidt bent de ander te proberen te verstaan. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt’.'