Actueel

Componence Asset List

19 juli 2022

200x200+adhd+plaza.png
Onder jongeren is er weinig bekend over ADHD, maar er is wel behoefte aan informatie over ADHD. Met ADHD plaza hopen onderzoekers deze behoefte te vervullen. Het project, gesubsidieert door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), start vanaf 1 november 2022, Collega Sandra Kooij, psychiater bij PsyQ en bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen namens Parnassia Groep aan Amsterdam UMC, neemt ook deel aan het consortium. 

ADHD plaza is een nationaal netwerk van onderzoekers in het ADHD werkveld die wetenschappelijke kennis toegankelijker willen maken voor jongeren met ADHD en hun leeftijdsgenoten. Het doel van het consortium is uitwisseling van informatie en kennis zowel binnen de wetenschap als tussen jongeren en mensen met en zonder ADHD. Door onder andere workshops op scholen en video’s en informatie op adhdplaza.nl zet het consortium zich hiervoor in. Ook de cliëntenorganisatie Impuls & Woortblind, de Nederlandse vereniging voor ADHD, dyslexie en dyscalculie, ondersteunt ADHD plaza. 

Sandra: ‘Het belang van wetenschapscommunicatie kan niet genoeg benadrukt worden; dit is vanaf het begin de doelstelling geweest van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen van PsyQ: kennis vergaren, verspreiden en implementeren in de cliëntenzorg. Het is ontzettend belangrijk dat degenen voor wie we onderzoek doen, in dit geval jongeren met ADHD, de resultaten te horen of te zien krijgen. Dit project draagt hieraan bij.’ 

Meer informatie over ADHD?

Vanaf 1 november 2022 starten de schoolbezoeken en zal de website gevuld worden met informatie. Voor die tijd al meer informatie over ADHD bij volwassenen? Bijvoorbeeld over de kenmerken bij volwassenen of de behandeling van AD(H)D? Bekijk alle informatie over ADHD bij volwassenen.