Over PsyQ
 Contact
 Aanmelden
 Wachttijden
 Verwijzers
 Bedrijfsinformatie
 
Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
Over het Kenniscentrum
Wetenschappelijk onderzoek
Cursussen ADHD
Diagnostiek ADHD
Second opinion ADHD
Publicaties Kenniscentrum
Informatie over ADHD
Contact Kenniscentrum

Welkom op de website van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen. Het Kenniscentrum is in 2002 opgericht bij PsyQ. Het is nauw verbonden met het programma ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag, waar de patiëntenzorg plaatsvindt.

Het Kenniscentrum stelt zich ten doel:

  1. kennis te ontwikkelen door wetenschappelijk onderzoek
  2. kennis te verspreiden door voorlichting, folders, publicaties, websites, e-nieuwsbrieven voor patiënten en professionals, nascholingscursussen en (inter)nationale symposia
  3. kennis te implementeren door training van professionals in de GGZ in binnen- en buitenland

Hiernaast coördineert het Kenniscentrum het European Network Adult ADHD, voor Europese onderzoekers en behandelaars. Ook werkt het Kenniscentrum samen met patiëntenorganisaties en vele anderen in het veld.

Wat vindt u op deze website?

U vindt hier informatie over de activiteiten van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen. Verder kunt u onder andere:

   


Meer informatie over de behandeling van ADHD bij volwassenen bij PsyQ

 


 


NIEUW


Training Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA)

Meer informatie


 

 

Dr. J.J.S. Kooij

 ADHD bij volwassenen,
diagnostiek en behandeling

oktober 2010

Dr. J.J.S. Kooij
december 2012


Het behandelprogramma en kenniscentrum ADHD bij volwassenen van PsyQ Den Haag ontving vorig jaar het TOPGGz-keurmerk. In het najaar vonden hervisitaties plaats. Het resultaat is dat behandelprogramma ADHD bij volwassenen PsyQ Den Haag, het keurmerk kan prolongeren voor de komende vier jaar.

 

Het keurmerk TopGGz komt van de Stichting Topklinische GGz is in juni 2007 opgericht op initiatief van Altrecht, Lentis, de Parnassia Bavo Groep, Rivierduinen en De Viersprong.

Met het keurmerk wordt voor patiënten en verwijzers zichtbaar gemaakt welke afdelingen/instellingen erkende topspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren.