Verhalen collega's PsyQ

Gz-psycholoog Han: 'Als GZ-psycholoog moet je jezelf blijven uitvinden'

pdf
300+x+300+Han+Gielen.png

Haar tongval verraadt het meteen: Han is een geboren en getogen Belgische. Toch koos zij er niet voor om in haar thuisland te gaan studeren. Het werd Psychologie in Maastricht. Ze is er blijven ‘plakken’ en werkt alweer heel wat jaren als GZ-psycholoog bij PsyQ in Maastricht.

'Dag in dag uit bezig zijn met dezelfde problematiek is er hier niet bij. Naast je specialisme krijg je ook te maken met andere uitdagingen'

 

Waarom koos je ervoor om in Nederland te gaan studeren en werken? 

'Dat was niet helemaal onlogisch', vertelt Han. 'Mijn vader was mij al voorgegaan dus ik was bekend met het studeren over de grens. De werkcultuur, minder hiërarchisch dan in België, leek mij wel zo prettig, maar doorslaggevend was het perspectief. Nederland had simpelweg meer ggz-instellingen dan België. Na mijn afstuderen was het voor mij dan ook vanzelfsprekend om in Nederland werk te zoeken.'

Hoe kwam je terecht bij PsyQ? 

'Direct na mijn afstuderen vond ik werk als onderzoeksassistent bij de Universiteit van Maastricht. Daar kwam ik in contact met Mondriaan en ik raakte geïnteresseerd in deze grote ggz-instelling. Ik kon er aan de slag en deed in het begin vooral veel diagnostiek. Wel liet ik gelijk al blijken dat ik interesse had om de opleiding tot GZ-psycholoog te gaan volgen en dat lukte. Eenmaal afgestuurd kwam PsyQ in beeld en met veel plezier werk ik daar nu al bijna tien jaar met het specialisme stemmingsproblematiek. Het is prettig dat er bij PsyQ veel mogelijkheden en kansen zijn om jezelf te blijven ontwikkelen. Naast mijn werk als regiebehandelaar ben ik nu ook projectleider Zorginhoud van PsyQ Online en per maart start ik met de opleiding tot klinisch psycholoog. Ik houd me graag bezig met vragen als ‘hoe maken we de zorg beter’, ‘hoe implementeren we zorginnovatie’, ‘hoe krijgen we nieuwe dingen op de werkvloer waar cliënten en behandelaren van profiteren’. Gelukkig zijn mijn collega’s heel open minded en proberen ze graag iets nieuws.'

'Iedere dag weer sta je samen met je cliënten voor nieuwe uitdagingen. Als GZ-psycholoog moet je jezelf blijven uitvinden.'

Vertel eens over je werk? 

'Dag in dag uit bezig zijn met dezelfde problematiek is er hier niet bij. Er is veel co-morbiditeit. Via de crisisdienst van Mondriaan krijgen we geregeld zwaardere casuïstiek doorverwezen. Dan ga je bijvoorbeeld meteen op pad met een psychiater voor een spoedintake. Als behandelaar moet je dan kunnen schipperen met je reguliere afspraken en dat is wel eens stressvol. Het vraagt om extra flexibiliteit en alertheid van de behandelaar. Door de zorgzwaarte bij PsyQ heb je naast je specialisme ook te maken met problematiek die je minder tegenkomt binnen de specialistische programma’s. Dat is natuurlijk heel interessant. Iedere dag weer sta je samen met je cliënten voor nieuwe uitdagingen. Als GZ-psycholoog moet je jezelf blijven uitvinden. Bijscholen, kennis opsnuiven. Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen bieden wat ze nodig hebben.'

Kun je een voorbeeld geven van zo’n uitdaging? 

'Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is hier een voorbeeld van. Bij (chronische) stemmingsproblematiek is er een matig tot hoog suïciderisico. Het is belangrijk dat cliënten open kunnen spreken over hun doodswens en weten dat er alternatieven bestaan voor een nare zelfdoding. Dit bespaart onnodig leed en in sommige gevallen biedt het ook nieuwe behandelperspectieven. Het is goed om dit bespreekbaar te maken maar het is een beladen onderwerp voor zowel cliënten als behandelaren. We zijn immers opgeleid om mensen beter te maken.'

'Toen ik jong was heb ik ook wel op twee benen gehinkt: óf ik zou verder gaan als professioneel balletdanseres, óf ik zou gaan studeren.'

Waar ligt jouw affiniteit het meest? 

'Ik vind heel veel dingen interessant en soms is het wel eens moeilijk om keuzes te maken. Dat is een beetje een vloek als je Belgische bent, op de lagere en middelbare school word je heel breed opgeleid. Toen ik jong was heb ik ook wel op twee benen gehinkt: óf ik zou verder gaan als professioneel balletdanseres, balletdansen is een grote passie, óf ik zou gaan studeren. Het werd het laatste. Dansen doe ik er nu bij; in mijn vrije tijd geef ik in België balletles aan 12+.  

Denk ik aan mijn werk, dan heb ik veel affiniteit met stemmingsproblematiek in combinatie met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Ik doe ook veel psychodiagnostiek, intelligentie-, neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek. Het is dat puzzelen, het uitvogelen. Ja, dat is toch ook echt wel een passie te noemen.'

Hoe zie je jouw toekomst bij PsyQ? 

'Ik kijk niet zo heel ver vooruit, maar ik denk wel dat het in het verlengde zal liggen van wat ik nu doe. Voor een groot deel is dat dus het cliëntencontact, daarvoor ben ik psycholoog geworden, om mensen op weg te helpen. Het meest dankbare aan dit werk is toch wel wanneer iemand die in zak en as bij je komt, helemaal klem zit en geen uitweg meer ziet, aan het eind van de behandeling nieuwe toekomstplannen maakt en die ook uitvoert. Dat iemand dankbaar is dat hij de behandeling heeft mogen meemaken. 

Naast mijn werk als regiebehandelaar zie ik ook veel uitdaging op het gebied van zorginnovatie, het implementeren van online en/of blended behandelen en wetenschappelijk onderzoek. Momenteel werk ik mee aan een onderzoek naar online behandeling bij depressie. We kijken naar de therapeutische relatie binnen een online behandeling, de kosteneffectiviteit en de klachtenreductie. Het gaat overigens niet alleen maar over beeldbellen versus gesprekken in de behandelkamer, maar ook over chatsessies tussendoor, het lezen van registraties en daarop reageren, etc. Oftewel: op een online manier dichter bij de cliënten kunnen staan. Een soortgelijk onderzoek zal in de toekomst ook volgen voor trauma. Genoeg uitdaging in het verschiet!'

Uitgelicht: gz-psycholoog

Bouw mee aan de toekomst - Han

Wil jij ook meebouwen aan de toekomst van de ggz?

Wil jij net als Han werken in een omgeving waar je dagelijks nieuwe uitdagingen hebt, waar je jezelf mag blijven uitvinden, de zorg verbeteren en bezig zijn met zorginnovaties? Kom dan werken bij PsyQ. Bekijk alle collegaverhalen of lees meer over het werken bij PsyQ. Bouw mee aan de zorg van de toekomst!

Uitgelicht landingspagina wrklrn