Vragen

Veel seksuele problemen komen tot uiting binnen een relatie. Het is daarom zinvol dat u zich aanmeldt samen met uw partner.

In de meeste gevallen wordt bij de intake of in de eerste fase van de behandeling ook kennisgemaakt met uw partner. U krijgt ook bij voorkeur in aanwezigheid van uw partner uitleg over de behandeling.

Als de aard van de problematiek daartoe aanleiding geeft, betrekken we uw partner bij de behandeling. Uiteraard in overleg met u. Indien u hiertegen bezwaar maakt respecteren wij dat.