Vragen

Componence Asset List

Declaratie van uw behandeling via DBC’s

PsyQ maakt gebruik van de wettelijk voorgeschreven Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC is een bundeling van zorg die aan u verleend wordt, zoals de diagnose, eventueel nader onderzoek, een of meer behandelingen etc. De tijd die PsyQ aan uw behandeling besteedt wordt opgenomen in de DBC. Hierin worden de minuten opgenomen waarin u fysiek met uw behandelaar spreekt. Dat is de directe tijd. Ook worden de minuten opgenomen die de behandelaar besteedt aan bijvoorbeeld het opstellen van uw behandelplan, het opstellen van het verslag van een behandelcontact, het plegen van een telefoontje of een overleg met collega’s over uw behandeling. Dit is de indirecte tijd. De declaratietijd is dus altijd meer dan de tijd waarin u contact heeft gehad met uw behandelaar.

Voorwaarden voor het openen van een DBC

PsyQ kan een DBC alleen openen (en een behandeling starten) als u een geldige verwijzing heeft van bijvoorbeeld uw huisarts, als u verzekerd bent (de wettelijk verplichte basisverzekering) en als u een geldig identiteitsbewijs aan ons heeft kunnen laten zien.

Hoofdbehandelaar

Vanaf 1 januari 2014 is een medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. Meestal is de hoofdbehandelaar niet uw behandelaar, maar voert de hoofdbehandelaar wel minimaal één gesprek per DBC met u. Uw behandelaar stemt de aanpak en voortgang van de behandeling met de hoofdebehandelaar af.

Behandeling langer dan 1 jaar

Als uw behandeling vanaf het allereerste contact met ons langer duurt dan 1 jaar, dan wordt de DBC afgesloten en starten we een nieuwe DBC. Voor deze nieuwe DBC is de verwijsbrief  voor de eerste fase van de behandeling geldig. Wel zullen we checken of u nog steeds verzekerd bent.

Vergoedingen van zorg

Vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Ontvangt u psychische hulp of denkt  u daarover? En wilt u weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico van 385 euro (2016).
Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft gesloten. Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen, en daarmee ook een lagere premie.
U kunt ervoor kiezen om een hoger eigen risico te nemen dan het door de overheid vastgestelde bedrag. Dan gaat de premie van uw zorgverzekering vaak omlaag. Het is dan wel zo dat u meer moet bijdragen aan een behandeling.
Over precieze vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 
Of en in welke mate u met de behandeling bij PsyQ uw eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of in het kalenderjaar al eerder andere zorg heeft gekregen die onder basisverzekering valt. Mocht uw eigen risico aangesproken worden, ontvangt u van de verzekeraar een factuur nadat PsyQ de DBC heeft gefactureerd. Afhankelijk van het moment van starten van de DBC (bijvoorbeeld in november van een bepaald jaar) en het moment van afsluiten van de DBC (bijvoorbeeld) na een jaar, kunt u nog een jaar later een factuur ontvangen voor het aanspreken van uw eigen risico in het vorige kalenderjaar. Op de factuur die de verzekeraar aan u stuurt staat niet de naam PsyQ vermeld, maar de organisatienaam Lentis, MET ggz, Mondriaan of Parnassia Groep.

Welke tijdbesteding valt onder uw DBC bij PsyQ?

  • het telefonische intakegesprek met de hulpverlener van de Aanmeldservice
  • de persoonlijke intakegesprekken met de (hoofd)behandelaar
  • de verslaglegging van behandelsessies
  • eventuele consultatie (met uw goedkeuring) van huisarts of medisch specialisten bij wie u in behandeling bent
  • eventuele consultatie van instellingen waar u eerder in behandeling bent geweest
  • de behandeling
  • de tijd die de behandelaar besteedt aan administratie en inhoudelijk overleg over uw behandeling

Ook als u tussentijds afziet van verdere behandeling, worden activiteiten die tot dat moment hebben plaatsgevonden, in rekening gebracht bij uw verzekeraar.