Over ons Over ons

Spijkenisse is (voornamelijk) voor patiënten van de Zuid-Hollandse Eilanden. Om ons behandelaanbod bereikbaar te houden is er een dependance van onze vestiging in Middelharnis. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.30 uur.


Ons multidisciplinair team bestaat uit 45 behandelaren. Een eigen onderzoekscentrum doet diagnose-ondersteunend onderzoek, ook voor andere zorgaanbieders in de regio.

Veilig thuis bij huiselijk geweld

De training Veilig thuis I is bedoeld voor vrouwen die hun positie willen versterken om een einde te kunnen maken aan het geweld in hun relatie. In sommige gevallen is de relatie wel gestopt maar vindt het geweld nog steeds plaats. De cursus omvat 12 bijeenkomsten van 2,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Veilig thuis I start ongeveer drie keer per jaar.

Veilig thuis II is een vrouwengroep met verwerkingsgerichte en ik- versterkende elementen in relatie met huiselijk geweld en/of eerdere grensoverschrijdende ervaringen. De groep bestaat uit 16 bijeenkomsten van drie uur, waarbij zowel verbale als non-verbale elementen worden gebruikt. In tegenstelling tot veilig thuis I geldt als voorwaarde voor deze groep dat geweld gestopt moet zijn.  

Stabilisatieteam

Het stabilisatieteam is gespecialiseerd in crisisbehandeling van patiënten die onder andere last hebben van een ernstige depressie, suïcidale gedachten of plotseling in de war zijn geraakt. Waardoor iemand op dat moment nog niet in staat is om goed te kunnen profiteren van psychotherapie. Verwijzingen komen via een versnelde aanmeldroute via de crisisdienst of de spoedpoli van Bavo Europoort en worden alleen na telefonisch overleg aangenomen.

De zorg voor de patiënten wordt vanuit een teamgerichte benadering vorm gegeven, waarbij patiënten intensief worden gevolgd door meerdere hulpverleners. Verpleegkundigen hebben hierin een sleutelrol. Problemen van de patiënt kunnen op meerdere levensgebieden (psychisch, lichamelijk, sociaal als maatschappelijk) voorkomen, waarbij een verpleegkundige op al deze levensgebieden kan interveniëren.

Het behandelaanbod bestaat onder andere uit de Vandaaggroep. Dit is een groep die twee keer per week bij elkaar komt met als doel het herpakken van structuur en regelmaat waarbij de patiënt leert weer grip te krijgen op zijn eigen situatie. Daarnaast worden patiënten individueel gezien voor ondersteunende, structurerende en inzichtgevende gesprekken. Aandacht is er voor psycho-educatie en farmacotherapie. Daarnaast is de mogelijkheid voor het inzetten van psychiatrische thuiszorg.

Het behandeltraject binnen het stabilisatieteam duurt gemiddeld drie maanden.

Adres

P.J. Bliekstraat 5
3201 PL Spijkenisse
088 357 49 59

Wachttijden Wachttijden

Bijgewerkt: 3-5-2017 Aanmelding Behandeling
ADHD bij volwassenen 5 weken 12 weken
Angststoornis 6 weken 9 weken
Depressie 5 weken 5 weken
Persoonlijkheidsstoornis 14 weken 7 weken
Psychotrauma 2 weken 11 weken
Seksuologie 7 weken 2 weken
Somatiek & Psyche 21 weken 8 weken

Afspraak afzeggen? Afspraak afzeggen?

Wilt u ons uiterlijk 24 uur van tevoren op de hoogte stellen via telefoonnummer 088-3574959 of per mail. Als u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij het wegblijftarief in rekening.