Componence Asset List

Mw+Rutjes.jpg

Mw. Rutjes

Functie Psycholoog

Mw. Rutjes is als psycholoog werkzaam bij PsyQ Hilversum. Zij geeft individuele behandelingen voor diverse klachten, waarbij ze gebruik maakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR en schemagerichte therapie. Daarnaast is zij co-therapeut van de Basisgroep Persoonlijkheid en voert ze psychodiagnostisch onderzoek uit.

Op eerdere werkplekken heeft zij ervaring opgedaan in het behandelen van onder andere ADHD, autismespectrumstoornissen, stemmings- en angstklachten, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen behandeling hecht zij waarde aan het creëren van een veilige sfeer, waarin iemand zich kan uiten en de ruimte krijgt om te onderzoeken wat er speelt. Daarnaast vindt zij het belangrijk om clientgericht te werk te gaan en zich te richten op de persoonlijke doelen en behoeften van elke cliënt.