Componence Asset List

Michailja+Wessels.jpg
Functie Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Mw. Kragten heeft ervaring in verschillende behandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblemen, trauma, eetproblemen, angst en depressie.

Ze past naast cognitieve gedragstherapie ook schematherapie en EMDR toe in haar behandelingen en geeft zowel individuele als groepsbehandelingen. Mw. Kragten hecht veel waarde aan een goede en respectvolle werkrelatie.