Vestigingen

Onze experts

Anneke Wijnia

Anneke+Wijnia.jpg
Functie psychoanalytisch psychotherapeut
Anneke Wijnia (1960) is psychoanalytisch psychotherapeut en systeemtherapeut. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en relatie- en gezinsproblematiek.

Anneke ziet psychotherapie als een samenwerkingsproces tussen de therapeut en de patiënt(systeem). Samen met de therapeut ontdekt de patiënt achterliggende gedachten en gevoelens zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld. De patiënt is zich vaak minder bewust van deze gevoelens en zijn wortels in het verleden, welke kunnen leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag waar de patiënt in het geheel niet van bewust is geweest. Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de patliënt.

Anneke is sinds 1982 werkzaam in de ggz en heeft diverse functies bekleed. Naast het verrichten van behandelingen is zij tevens supervisor  bij de Nederlandse Verenging voor Psychotherapie (NVP), werkbegeleider en is zij actief betrokken bij het organisatorische proces rondom het verlenen van goede zorg.

Zij is lid  van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)