Vacatures

Werken bij PsyQ

Werken bij PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland:
Lentis, Mondriaan, Parnassia Groep en MET ggz.

Wij richten ons op mensen die door hun psychiatrische stoornis hinder ondervinden in het dagelijks leven.

Kernwaarden van PsyQ zijn onder andere optimisme, het bieden van hoogwaardige service en toegankelijke zorg. PsyQ verleent zorg in heel Nederland.

Hier leest u meer over onze missie en visie.

Bij PsyQ kunt u vanuit uw expertise een bijdrage leveren aan goede geestelijke gezondheidszorg.

Omdat PsyQ een samenwerkingsverband is, lopen de sollicitatieprocedures via een van de vier moederorganisaties.