Verpleegkundig specialist PsyQ Enschede

Datum 05 dec 2017
PsyQ biedt specialistische behandeling voor de tien meest voorkomende psychische problemen. Het gaat om de meest effectieve, reeds bestaande behandelingen uit binnen- en buitenland. Daarnaast ontwikkelt PsyQ zelf ook nieuwe behandelingen en onderzoekt deze op hun waarde. Centraal in de visie en werkwijze van PsyQ staan patiëntenparticipatie, evidence based werken, effectmeting en een continue ontwikkeling van de professional. We werken in multidisciplinair verband en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door professionals.

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ-organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

Voor onze vestiging in Enschede zijn wij op zoek naar een verpleegkundig specialist voor 32 uren per week.

Functie-inhoud

 • Doen van intakes en het opstellen van behandelplannen en in multidisciplinair teamverband het evalueren en zonodig bijstellen daarvan;
 • Verrichten van crisisinterventies, diagnostiek en behandeling;
 • Leveren van een bijdrage aan de medicamenteuze behandeling;
 • Samen met de psychiater uitvoering geven aan de medisch psychiatrische behandeling;
 • Uitvoeren van behandelingen zoals in het Multi Disciplinair Overleg is vastgesteld;
 • Afstemmen van behandelactiviteiten met medebehandelaars;
 • Verrichten van registratie, rapportage en dossiervorming.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ en BIG geregistreerd;
 • Werkervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
 • Goede sociale vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Stressbestendig zijn;
 • Flexibel, inspirerend en gericht op samenwerking.

Functie aanbod

 • Inschaling in FWG 60 conform de CAO GGZ
 • Dienstverband voor onbepaalde tijd
 • Korte lijnen binnen een kleine vestiging met 11 professionals
 • Veel afwisseling, er wordt generalistisch gewerkt met een gevarieerde clientenpopulatie
 • Enthousiast team met goede samenwerking
 • Teamleden denken mee in beleidszaken
 • Regelmatige deskundigheidsbevordering en ontwikkeling

Nadere informatie en sollicitatie

Nadere informatie is verkrijgbaar bij  mw. F. Edens , Inhoudelijk Manager/ vestigingsmanager inhoudelijke zaken, tel. 053-4825510

Online solliciteren is mogelijk tot en met 17 december aanstaande