Is er therapie voor vluchtelingen voor een trauma?

Is er therapie voor vluchtelingen met een trauma?

Bij PsyQ Psychotrauma is er in de loop der jaren veel kennis verzameld over de zorg aan asielzoekers en vluchtelingen. Vaak hebben zij al hun bezittingen achter moeten laten om te ontsnappen aan oorlogsgeweld. Het zijn deze herinneringen die hen parten spelen in hun nieuwe levenssituatie in Nederland.

Bij PsyQ Psychotrauma is er veel aandacht voor deze specifieke herinneringen, die klachten als slapeloosheid, nachtmerries en herbelevingen kunnen veroorzaken.

Er wordt verbale en non-verbale therapie geboden. Momenteel kunnen vluchtelingen bij ons psycho-motore therapie, muziektherapie en danstherapie krijgen. Behandeling vindt plaats in groeps- of individueel verband.

Indien de betrokken asielzoeker of vluchteling de taal (nog) niet voldoende machtig is, kunnen we gebruik maken van de diensten van een beëdigd tolk.