Behandeling psychotrauma

Behandeling psychotrauma

pdf

Een auto-ongeluk, oorlogstrauma, geweld, een verkrachting, een werkongeval of het plots overlijden van een geliefde. In een mensenleven gebeuren soms ingrijpende dingen die (langdurige) psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. De gevolgen van trauma of psychotrauma kunnen over het algemeen goed behandeld worden.

De afdeling Psychotrauma van PsyQ heeft jarenlange ervaring in de behandeling van deze, soms complexe, problematiek. Het behandelteam bestaat uit deskundige hulpverleners: psychiaters, artsen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen. De eerste stap naar behandeling is voor veel mensen moeilijk, maar is tegelijkertijd ook het begin van herstel.

Ben je benieuwd hoe jouw behandeling wordt vormgegeven? Bezoek dan de pagina diagnostiek.

Behandelingen psychotrauma

Wij bieden de volgende individuele behandelingen aan:

Ook groepsbehandelingen behoren tot de mogelijkheden:

Verplichte introductiecursus

Voordat je kunt starten met je behandeling volg je eerst de verplichte introductiecursus Psychotrauma. Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog niet gelijk met hun op trauma gerichte behandeling kunnen starten en op de wachtlijst staan.

Het doel van deze cursus is inzicht krijgen in de eigen posttraumatische stress-klachten en symptomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van stabiliteit en de balans vinden tussen psychische draagkracht en draaglast. Ook wordt aandacht geschonken aan de diverse behandelmogelijkheden en toekomstige behandeldoelen. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden.

Psychosociale klachten

Soms wordt ervoor gekozen om eerst aandacht te schenken aan ondersteuning van klachten van psychosociale aard. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen bij wie andere problemen zodanig op de voorgrond staan, dat een traumagerichte behandeling nog niet mogelijk is.

Er kan sprake zijn van onvoldoende stabiliteit in het dagelijks leven, bijvoorbeeld: geld- of relatieproblemen, ernstige zorgen om (het functioneren van) kinderen, ziekten en onveiligheid in de thuissituatie. Wij werken hiervoor o.a. samen met Impegno.

Je behandelaar bekijkt met je of er eerst aan andere problemen gewerkt moet worden voordat je jouw behandeling kunt starten.

Verwijsbrief

Voor een behandeling bij PsyQ heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Heb je nog geen verwijsbrief? Neem dan contact op met je huisarts. Wij gaan pas met jouw aanmelding aan de slag wanneer we de verwijsbrief in goede orde ontvangen hebben.