Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten zoals angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen. Vaak zijn er specifieke medicijnen die goed werken tegen specifieke aandoeningen.

PsyQ - Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven

Medicatie

Het gebruik van medicatie kan belangrijk zijn in de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten van ADHD, angst, slapeloosheid, ernstige somberheid of depressieve klachten te verminderen.

Wie schrijft voor?

Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven. Er zijn verschillende soorten medicatie.
Samen met uw arts kijkt u welke voor u het meest geschikt is en evalueert u het effect en de bijwerkingen.

De meeste medicijnen moeten voor een langere tijd gebruikt worden om het beste resultaat te krijgen. Het is dus beter hier niet plotseling mee te stoppen maar dit altijd in overleg met uw behandelaar te doen. Ook voor alle overige vragen over uw medicatie geldt: bespreek het met uw arts.