Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon

Meer+informatie+over+familie+en+naasten+bij+PsyQ.png

Heb jij een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kun je informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familievertrouwenspersoon (FVP).

Mogelijkheden

De FVP steunt je in jouw contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van PsyQ. Hij/zij kan op veel manieren iets voor jou betekenen:

  • geeft je emotionele ondersteuning
  • luistert naar jouw verhalen en geeft antwoord op vragen
  • geeft je algemene informatie over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • geeft je informatie over het preventieaanbod en lotgenotengroepen  
  • geeft advies over hoe je als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • ondersteunt je bij het leggen van contact met de instelling
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandelaar
  • ondersteunt je bij het indienen van een klacht als je niet tevreden bent met de bejegening of behandeling.

Contact met de FVP

Familie en andere naastbetrokkenen kunnen kosteloos, rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de FVP.  Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende PsyQ vestiging. Als je prijs stelt op persoonlijk contact plannen we desgewenst een gesprek bij jouw thuis, bij een vestiging van PsyQ, of op een neutrale plek.

Bekijk de contactpersonen per vestiging

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van familie en naastbetrokkenen geeft zij geen informatie door aan anderen.

De FVP heeft een onafhankelijke positie en werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Hier vind je ook meer informatie.

FVP bij PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van 4 GGZ instellingen: Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Deze ggz instellingen stellen de FVP aan.