Wat houdt groepstherapie bij chronische pijn in?

Wat houdt groepstherapie bij chronische pijn in?

Je zal in de groep (h)erkenning en begrip vinden voor jouw klachten. Je leert de gevolgen van pijn op de volgende gebieden te herkennen en te beïnvloeden:

  • gedachten en gevoelens;

  • gedrag;

  • lichamelijke conditie;

  • het sociale leven.

De groepstherapie is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven last hebben van verklaarde of onverklaarde chronische pijnklachten. Het is helaas niet zo dat wij je van jouw pijn af kunnen helpen, maar wij kunnen je wel leren hoe je anders met jouw pijn kunt omgaan.

Aanpak groepsbehandeling chronische pijnklachten

Je krijgt in deze groep verschillende soorten ontspanningsoefeningen. Ook besteden we aandacht aan de opbouw van jouw lichamelijke conditie door fysio-fitness. Je krijgt voorlichting over het anders leren omgaan met chronische pijn.

De groepsbehandeling bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1,5 tot 2,5 uur.