Multiple Sclerose (MS)

Auto-imuunziekte

Auto-imuunziekte

somatiek+en+psyche+mono.png

MS (Multiple van het Latijnse multiplum=meervoudig, Sclerosis van het Griekse sklerosis=verharding), is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. MS is waarschijnlijk een auto-immuunziekte. De oorzaak van de ziekte is onbekend, algemeen wordt aangenomen dat MS ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren.

Het hebben van MS kan het leven ingrijpend veranderen, zowel in lichamelijk als in psychisch en sociaal opzicht. De vanzelfsprekendheid van een gezond functionerend lichaam is weggevallen. Patiënten met MS moeten een manier vinden om te leven met hun klachten, de vermoeidheid en een onzekere toekomst. Ook kan het lastig Ijn om uit te moeten leggen wat er aan de hand is of grenzen aan te geven. Al met al vraagt het hebben van een ziekte als MS nogal wat van iemand.

Kan een psycholoog helpen als ik MS heb?

In de behandeling van patiënten met MS staat het leren van vaardigheden centraal. De aandacht wordt gericht op gedachten en gevoelens over het hebben van MS en op (versterking van) bepaalde vaardigheden, die behulpzaam kunnen zijn in het omgaan met MS. Daarnaast wordt er, bijvoorbeeld, aandacht besteed aan het leven met lichamelijke beperkingen en aan het beter voor uzelf opkomen. Verschillende doelen en waarden die u voor de diagnose MS had, kunnen ten gevolge van de aandoening zijn veranderd. Uw behandelaar van PsyQ kan u helpen om op nieuwe waarden of andere doelen te oriënteren.

Waar bestaat de behandeling bij PsyQ uit?

De behandeling bij PsyQ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • psycho-educatie
  • bespreken van doelen en waarden
  • trainen van sociale vaardigheden (opkomen voor jezelf)
  • omgaan met psychisch onwelbevinden
  • communicatie met de directe omgeving (familie, vrienden)
  • communicatie met de brede omgeving (artsen, collega´s)