Wordt mijn partner bij de behandeling betrokken?

Wordt mijn partner bij de behandeling betrokken?

Veel seksuele problemen komen tot uiting binnen een relatie. Het is daarom zinvol dat je je aanmeldt samen met je partner.

In de meeste gevallen wordt bij de intake of in de eerste fase van de behandeling ook kennisgemaakt met je partner. Je krijgt ook bij voorkeur in aanwezigheid van je partner uitleg over de behandeling.

Als de aard van de problematiek daartoe aanleiding geeft, betrekken we je partner bij de behandeling. Uiteraard in overleg met jou. Indien je hiertegen bezwaar maakt respecteren wij dat.