Een auto-ongeluk, oorlogstrauma, geweld, een verkrachting, een werkongeval of het plots overlijden van een geliefde. In een mensenleven gebeuren soms ingrijpende dingen die  (langdurig) psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. De gevolgen van trauma of psychotrauma kunnen over het algemeen goed behandeld worden.

PsyQ biedt diverse behandelingen voor de gevolgen van trauma.

Behandelvormen

Zo is er bijvoorbeeld een stopmechanisme groep waarbij wordt geleerd het negatieve gevoel bij een herbeleving weg te drukken, waardoor u minder wordt overvallen door negatieve emoties en dus beter in staat bent door te gaan met waar u mee bezig was. Andere vormen van behandeling zijn EMDR, imaginaire exposure of groepstherapie bij slaapproblemen.

Groepsbehandeling wordt in diverse vormen en voor diverse soorten traumatische ervaringen aangeboden en vormt een goede aanvulling op de individuele gesprekken. Een voorbeeld hiervan is de cursus Vroeger en verder, gericht op leren omgaan met de gevolgen van misbruik of mishandeling in de kindertijd.
 
U leert meer begrijpen van uw klachten en er anders mee omgaan. Daarnaast vindt u wellicht herkenning, dit kan helpend zijn.

Verwijsbrief

Voor een behandeling bij PsyQ heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief? Neem dan contact op met uw huisarts. Wij gaan pas met uw aanmelding aan de slag wanneer we uw verwijsbrief in goede orde ontvangen hebben.

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De... Lees verder
PsyQ - Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven Medicijnen tegen angst Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige... Lees verder
PsyQ - Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
PsyQ - Bij opname/klinische behandeling verblijft u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag in de kliniek. Opname in een kliniek Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psychotrauma, groepstherapie Psychotrauma biedt verschillende groepsbehandelingen. In een groep zitten mensen die... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Imaginaire Exposure Imaginaire exposure of blootstelling betekent dat de therapeut u stimuleert om nare herinneringen... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Psychotrauma, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psychotrauma, groep 'slapen en nachtmerries' Voor mensen die er last hebben is er de groep 'slaapproblemen en nachtmerries'. In de... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psychotrauma, stopmechanisme Stopmechanisme is een vaardigheid waarmee wordt geleerd het negatieve gevoel bij een herbeleving... Lees verder