Genderdysforie | Hulp aan jongeren

Deskundigenverklaring

pdf
Om bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) geslachtsaanduiding en voornamen te kunnen wijzigen is, sinds 1 juli 2014, een deskundigenverklaring vereist. Via onze hulpverleners kun je zo'n verklaring laten opstellen. 

Stuur voor meer informatie over deze deskundigenverklaring een e-mail naar: t.wormgoor@psyq.nl