Hoe gaat deze website om met uw gegevens? Hoe gaat deze website om met uw gegevens?

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. PsyQ is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Online testen

Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoelt u van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer u psychische klachten heeft, raden wij aan contact op te nemen met uw huisarts.Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.

Beeldmateriaal

Afgebeelde personen die u op deze site aantreft zijn algemene foto's van modellen of woordvoerders/ vertegenwoordigers van onze organisatie of stockbeelden. De beelden illustreren de tekst.

Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden. Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan de PsyQ worden aangeboden, geldt dat de PsyQ geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy                               

Wij gebruiken een beveiligde verbinding om met uw computer te communiceren. U bent zelf verantwoordelijk voor de afscherming van uw persoonlijke gegevens op uw PC. Zodat anderen geen toegang krijgen tot uw gegevens.

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Omdat PsyQ onder de geestelijke gezondheidszorg valt geldt naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In ons kwaliteitsstatuut vind u meer informatie over hoe we omgaan met gegevens.

Volgens de WGBO hebben patiënten onder andere recht op inzage in hun dossier en kunnen het dossier laten vernietigen. Voor meer informatie over rechten volgens de WGBO.
Aan het gebruik van online formulieren, kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat u daadwerkelijk contact heeft gehad kunt u ervan uitgaan dat wij u formulier of aanmelding correct hebben ontvangen. Wanneer u dringend hulp nodig heeft is online contact geen optie. Neem contact op met uw huisarts,of uw behandelend arts. Gebruik een online vragen formulier uitsluitend voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke (psychische) situatie behandelen wij niet per e-mail. Daarvoor kunt u terecht bij uw huisarts die u een verwijsbrief geeft waarmee u zich kunt aanmelden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt volledig genanonimiseerd.
Google gebruikt deze anonieme informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.