Wordt mijn partner bij de therapie betrokken?

Het betrekken van je partner, familie of soms vrienden vinden we heel belangrijk. Soms is een kennismaking voldoende, soms is meer uitleg nodig (psycho-educatie) en soms wordt de partner of familie intensiever betrokken bij de behandeling. We respecteren het indien je jouw partner of familie niet wilt betrekken in de therapie.