Wanneer kom ik aanmerking voor therapie?

U komt in aanmerking voor therapie voor persoonlijkheidsstoornis wanneer u problemen heeft die langdurig en hardnekkig aanwezig zijn. Deze problemen leiden tot stoornissen in het functioneren op diverse terreinen zoals in uw relaties en op het werk.
De meeste persoonlijkheidsstoornissen zijn goed te behandelen.

Dat wil zeggen dat veel klachten door behandeling aanzienlijk kunnen verbeteren. Omdat persoonlijkheidsstoornissen vaak al lang bestaan, duurt een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek meestal enkele jaren.

De duur van de behandeling is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klachten.

Bereidheid tot verandering

Wij kunnen u alleen behandelen als u bereid bent zelf iets te veranderen aan uw situatie. Het kan best zijn dat u veel pech hebt gehad in uw leven, een nare jeugd achter de rug hebt of een rotbaas heeft. Het kan zijn dat u vindt dat er veel mis is in de maatschappij. Toch gaat het er bij ons om dat u zelf wilt veranderen. U wilt zich bijvoorbeeld anders leren opstellen, anders over bepaalde zaken leren denken en voelen of uw gedrag meer onder controle leren krijgen.