Wanneer kom ik aanmerking voor therapie?

Je komt in aanmerking voor therapie voor persoonlijkheidsstoornis wanneer je problemen hebt die langdurig en hardnekkig aanwezig zijn. Deze problemen leiden tot stoornissen in het functioneren op diverse terreinen zoals in je relaties en op het werk.

De meeste persoonlijkheidsstoornissen zijn goed te behandelen. Dat wil zeggen dat veel klachten door behandeling aanzienlijk kunnen verbeteren. Omdat persoonlijkheidsstoornissen vaak al lang bestaan, duurt een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek meestal enkele jaren. De duur van de behandeling is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klachten.

Bereidheid tot verandering

Wij kunnen je alleen behandelen als je bereid bent zelf iets te veranderen aan je situatie. Het kan best zijn dat je veel pech hebt gehad in je leven, een nare jeugd achter de rug hebt of een rotbaas hebt. Het kan zijn dat je vindt dat er veel mis is in de maatschappij. Toch gaat het er bij ons om dat je zelf wilt veranderen. Je wilt je bijvoorbeeld anders leren opstellen, anders over bepaalde zaken leren denken en voelen of jouw gedrag meer onder controle leren krijgen.