Zoek medewerkers Zoek medewerkers

Sandra Kooij

Functie Psychiater

In 1995 begon Sandra Kooij als psychiater met onderzoek naar methoden voor diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Sandra Kooij was een van de eerste psychiaters in Nederland die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkwam. Zij promoveerde op het proefschrift: ' ADHD in adults. Clinical studies on assessment and treatment' (2006).

Sinds 2002 is Sandra Kooij hoofd van het specialisme 'ADHD bij volwassenen'  bij PsyQ in Den Haag en zij is oprichter van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen.

Sandra Kooij is voorzitter van

En

  • auteur van 7 boeken over ADHD (ADHD bij volwassenen: Diagnostiek en behandeling/ Adult ADHD. Assessment and treatment/ Hyper Sapiens / Over medicatie voor volwassenen met ADHD/ Adult ADHD. Clinical studies on assessment and treatment. Proefschrift/ In kort bestek/ Lotgenotenproject. ADHD’ers voor elkaar
  • initiatiefnemer van de Levenslooppoli ADHD, voor mensen met ADHD van alle leeftijden, van jong tot oud. Een samenwerking van PsyQ, Lucertis, de Jutters en ouderenpsychiatrie Parnassia
  • specialismeleider PsyQ voor ADHD
  • specialismeleider Parnassia Groep voor Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ( w.o. ADHD, autisme, verstandelijke beperkingen)
  • associate professor psychiatrie, VUMc Amsterdam.

ADHDFund voor patiëntgericht ADHD onderzoek

ADHDFund is een internationaal crowdfund, een initiatief van Sandra Kooij in samenwerking met patiëntenorganisaties en ADHD onderzoekers wereldwijd. Door middel van een vragenlijst kan iedereen aangeven wat hij/zij belangrijke onderzoeksonderwerpen vindt. Zo bepalen patiënten welk onderzoek gedaan EN gefund wordt.

Met behulp van donaties worden de onderzoeken gefinancierd. ADHDFund is onafhankelijk van de farmaceutische industrie.