Onze specialistische zorgprofessionals en enthousiaste ondersteuners doen er alles aan om uw klachten te verminderen en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen zij samen met u en met oog voor uw persoonlijke wensen.

PsyQ - De intakefase bestaat uit meerdere gesprekken.

Zoek medewerkers Zoek medewerkers

Suzan Vogel

Functie Arts-onderzoeker
Suzan Vogel is arts-onderzoeker en werkzaam bij het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen.
Ze doet onderzoek naar de behandeling van de verlate slaapfase bij volwassenen met ADHD. Daarnaast bekijkt ze wat de psychische en somatische gevolgen zijn van de verlate slaapfase.