Onze specialistische zorgprofessionals en enthousiaste ondersteuners doen er alles aan om uw klachten te verminderen en uw kwaliteit van leven te verbeteren. Dat doen zij samen met u en met oog voor uw persoonlijke wensen.

PsyQ - De intakefase bestaat uit meerdere gesprekken.

Zoek medewerkers Zoek medewerkers

Sherida Naipal-Abdul

Sherida Naipal-Abdul is psycholoog en psychotherapeut en werkt ruim twaalf jaar voor PsyQ. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Sherida is werkzaam met mensen met persoonlijkheidsstoornissen die langdurig last hebben van klachten op verschillende levensgebieden, waardoor de kwaliteit van leven achteruit gaat en soms tot ontwrichting in het leven leidt.

Sherida doet zowel individuele- als groepstherapieën en maakt onder andere gebruik van therapievormen als schematherapie, dialectische gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie. Deze therapievormen richten zich ondermeer op het veranderen van disfunctionele denkpatronen, meer zicht en grip krijgen op emoties en het verbeteren van interactionele vaardigheden.